" Het is van belang om als partij ook zelf bij de zitting aanwezig te zijn. Doe je dit niet dan kan dat nadelige gevolgen hebben."

Verschijn op de zitting!

Maar weinig mensen genieten ervan om bij de rechter te verschijnen. En dat is logisch: bijna altijd is de oorzaak van een procedure een geschil. Bovendien kost het bijwonen van een zitting tijd. Om die reden kiezen procederende partijen er soms voor uitsluitend hun advocaat naar de zitting te sturen, en daarbij zelf niet aanwezig te zijn. In artikel 88 lid 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is echter opgenomen dat een rechter uit het niet-verschijnen van een partij ter zitting “de gevolgtrekking mag maken die hij geraden acht”. Uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 21 september 2016 blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om als partij daadwerkelijk bij een zitting aanwezig te zijn en niet uitsluitend een advocaat of gemachtigde in jouw plaats te sturen.

In de procedure die leidde tot het vonnis van de Rechtbank Noord-Holland ging het om het volgende. Een verkoper van een bestelbus stelt dat de koper slechts een klein deel (namelijk € 500,-) van de koopprijs heeft betaald. Hij vordert in de procedure de koper te veroordelen tot betaling van de resterende € 4.500,-.

De koper betwist de vordering. Op de zitting stelt hij dat hij het bedrag van € 4.500,- wel degelijk heeft betaald aan de verkoper. De contante betaling zou volgens de koper bij het ophalen van de bestelbus hebben plaatsgevonden op het kantoor van de verkoper, waarbij de koper met 90 biljetten van € 50,- zou hebben betaald. Zijn vriend zou daarbij aanwezig zijn geweest.

De verkoper heeft de contante betaling betwist maar is zelf niet op de zitting verschenen om zijn standpunt toe te lichten. Daardoor heeft hij ter zitting de gang van zaken zoals beschreven door de koper niet kunnen betwisten. De gemachtigde van de verkoper heeft de vragen van de kantonrechter over de vermeende contante betaling niet kunnen beantwoorden, omdat hij daarbij niet aanwezig is geweest.

De kantonrechter oordeelt dat het zojuist genoemde artikel 88 lid 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ook van toepassing is als, zoals in dit geval, alleen de gemachtigde op de zitting is verschenen. In dit geval verbindt de kantonrechter aan het niet-verschijnen van de verkoper het gevolg dat de gedetailleerde beschrijving van de koper ter zitting over de gang van zaken met betrekking tot de contante betaling van € 4.500,- voor juist gehouden wordt.

De beslissing om niet op een zitting te verschijnen kan dus verstrekkende gevolgen hebben, zelfs als je je laat vertegenwoordigen door een advocaat! Daarom adviseren wij onze cliënten altijd zelf ook bij de zitting aanwezig te zijn.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met mr. Lizelotte de Hoog of mr. Menachem de Jonge.

< Naar overzicht