"Doet u dus zaken met de overheid, zorg dan dat uw boekhouding voor april 2019 is voorbereid op e-factureren!"

Verplicht e-factureren aan de overheid per april 2019

In onze nieuwsbrief van april 2017 hebben we u geïnformeerd over het feit dat op grond van de in 2015 door de EU aangenomen richtlijn 2014/55 alle aanbestedende diensten in Europa op korte termijn e-facturen moeten kunnen ontvangen en moeten kunnen verwerken. Ook hebben wij u in dat artikel geïnformeerd over de toen net vastgestelde Europese norm voor e-facturatie.

In voormeld artikel werd vermeld dat de ingangsdatum van die verplichting eind 2018 zou zijn. Die datum is echter opgeschoven tot april 2019.

De extra periode is niet bedoeld als uitstel om de aanbestedende diensten en hun  leveranciers bijvoorbeeld meer tijd te gunnen om zich voor te bereiden op e-facturatie. De aanpassing van de ingangsdatum komt voort uit het feit dat in de voornoemde richtlijn is bepaald, dat de ingangsdatum van de verplichting tot e-factureren gelegen is 18 maanden na publicatiedatum van de Europese norm voor e-facturatie. De publicatie van die norm vindt plaats in oktober 2017, zodat per april 2019 de definitieve ingangsdatum van de verplichting een feit is.

De verplichting gaat voor alle aanbestedende diensten  en speciale-sectorbedrijven op hetzelfde moment in. Alle leveranciers van deze organisaties moeten dus vanaf april 2019 e-facturen kunnen versturen die voldoen aan de Europese norm.

Doet u dus zaken met de overheid, zorg dan dat uw boekhouding voor april 2019 is voorbereid op e-factureren! Wilt u meer weten over hoe dit te doen, dan verwijzen wij u naar voornoemd artikel in onze eerdere nieuwsbrief of neem gerust contact op met mr. Edwin Bregonje of met mr. Carolien de Snoo-Verhage.

< Naar overzicht