"Een systematiek waarbij onduidelijk is welk gewicht wordt toegekend aan de kwaliteit van het ontwikkelplan en wat de verhouding is van dit gewicht ten opzichte van de prijs is geen deugdelijke systematiek."

Verkoop van grond en gebouwen

Wij brengen ook graag de doorwerking van aanbestedingsrechtelijke beginselen in procedures die strikt genomen geen aanbestedingsprocedures zijn onder de aandacht. Met de aantrekkende economie krijgen steeds meer overheden weer te maken met marktpartijen die belangstelling hebben om gronden of gebouwen van de overheid aan te kopen voor ontwikkeldoeleinden. Zodra de vraag het aanbod overstijgt en er sprake is van schaarste is een deugdelijke verdelingsmethodiek raadzaam. Wanneer gekozen wordt voor een openbare inschrijfprocedure is van belang dat de beginselen van gelijkheid en transparantie in acht worden genomen. Een systematiek waarbij onduidelijk is welk gewicht wordt toegekend  aan de kwaliteit van het ontwikkelplan en wat de verhouding is van dit gewicht ten opzichte van de prijs is geen deugdelijke systematiek. De gemeente Culemborg zag zich aldus genoodzaakt om een nieuwe inschrijfprocedure te organiseren voor de ontwikkeling van een voormalig schoolgebouw. Zie de uitspraak van de Rechtbank Gelderland d.d. 4 november 2016.

Zit u met gronden of percelen die u via een openbare verkoopprocedure wil verkopen? Wij zijn u graag behulpzaam met het inrichten van een openbare verkoopprocedure  waarin een eerlijke verdelingsmethodiek wordt gehanteerd. Neemt u gerust contact op met ons Team Aanbestedingsrecht.

< Naar overzicht