"De Nederlandse Franchise Code zal wettelijk worden verankerd"

Update Nederlandse Franchisecode

Op 17 februari 2016 nam Minister Kamp van Economische Zaken de eindversie van de Nederlandse Franchise Code (NFC) in ontvangst. De Code is het resultaat van intensief overleg tussen vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers. De aanleiding voor de Code was de aanhoudende stroom berichten over conflicten tussen franchisenemers en franchisegevers. De Code geeft franchisegevers en franchisenemers richtlijnen over hoe zij zich tegenover elkaar zouden moeten gedragen. Ook bestaat de wens om op korte termijn een geschillencommissie franchise op te richten.

Vanwege de aanhoudende weerstand van franchisegevers, heeft minister Kamp onderzocht of de Code in een wet verankerd kan worden. In dat geval geldt de Code mogelijk ook voor nieuwe franchisecontracten, als deze door partijen niet van toepassing is verklaard op de franchiseovereenkomst.

Op woensdag 12 oktober 2016 heeft minister Kamp de beslissing genomen. De Nederlandse Franchise Code zal wettelijk worden verankerd.

Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact op met mr. Menachem de Jonge of mr. Mieke Verhoeff.

< Naar overzicht