"Woningcorporaties mogen in de servicekosten een vergoeding opnemen voor het gebruik van gangbare zonnepanelen die los op het dak zijn geplaatst"

De afgelopen jaren hebben wij vanuit onze huurrechtpraktijk verschillende keren de vraag gehad of de kosten (van de aanschaf en het plaatsen) van zonnepanelen kunnen worden doorberekend aan huurders, en zo ja, of dan doorberekening via een verhoging van de huurprijs of via de servicekosten de voorkeur verdient.

Hoewel huurverhoging ter dekking van de kosten voor de hand liggend lijkt, is dit toch vaak niet wenselijk. Niet alleen knelt de liberalisatiegrens, ook de sinds 2015 geldende passendheidstoets voor nieuwe huurders met huurtoeslag kan een druk geven op de huurprijs waardoor het doorberekenen van zonnepanelen in de huurprijs eenvoudigweg niet mogelijk is. Om die reden zou het doorberekenen via de servicekosten de voorkeur kunnen verdienen. Lange tijd was er echter onduidelijkheid over de vraag of zonnepanelen nu roerende of onroerende zaken zijn.

Alleen als zaken roerend zijn bestaat namelijk de keuze om kosten ofwel middels verhoging van de huurprijs door te berekenen, ofwel deze kosten in rekening te brengen via de servicekosten. Het doorberekenen van kosten van onroerende zaken kan uitsluitend via verhoging van de (kale) huurprijs.

Om een oplossing te bedenken voor het doorberekenen van de kosten buiten de huurprijs is Aedes in overleg met de Huurcommissie, het ministerie van BZK en de woonbond gegaan.

Dit overleg heeft inmiddels geleid tot het besluit van de Huurcommissie dat woningcorporaties in de servicekosten een vergoeding mogen opnemen voor het gebruik van gangbare zonnepanelen die los op het dak zijn geplaatst. Dit is vastgelegd in de aangepaste versie van het ‘Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten’. Voor in het dak geïntegreerde zonnepanelen geldt dit dus niet: die zonnepanelen kwalificeren als ‘onroerend’. 

Het doorrekenen van de kosten in de huur blijft mogelijk, tenzij de huurprijs daarmee over de maximaal redelijke grens komt. Deze maximale grens wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel. 

Eindelijk is er dus duidelijkheid over de vraag hoe de kosten van zonnepanelen aan huurders kunnen worden doorberekend. Klik hier voor meer informatie.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met mr. Lizelotte de Hoog of mr. Joke Mikes

< Naar overzicht