"Discussiepunt is met name de vraag in hoeverre de Nederlandse overheid actief toezicht uitoefent op het beheer van de woningcorporaties en het plaatsen van overheidsopdrachten kan beïnvloeden."

In december 2017 wezen wij u al op het feit dat de Europese Commissie van mening is dat Nederlandse woningcorporaties aanbestedende diensten zijn, en dat de Commissie op 7 december 2017 een inbreukprocedure tegen Nederland is gestart wegens het niet naleven van Europese regelgeving. Nederland is het hier niet mee eens, en heeft dit ook aan de Europese Commissie laten weten. Discussiepunt is met name de vraag in hoeverre de Nederlandse overheid actief toezicht uitoefent op het beheer van de woningcorporaties en het plaatsen van overheidsopdrachten kan beïnvloeden. 

Op 24 januari 2019 heeft de Europese Commissie een aanvullende aanmaningsbrief gestuurd aan Nederland. Kennelijk vond de Europese Commissie de eerdere reactie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onvoldoende, en daarom is verduidelijking gevraagd van de openstaande juridische aspecten.

Nederland heeft nu twee maanden de tijd gekregen om op de aanvullende aanmaningbrief te reageren. Vervolgens is de Commissie weer aan zet. Als de Commissie bij haar standpunt blijft dat Nederlandse woningcorporaties aanbestedende dienst zijn, kan zij een “met redenen omkleed advies” uitbrengen. Daarop kan dan nogmaals door Nederland worden gereageerd. Als dit nog niet leidt tot juiste nakoming van de Europese verplichtingen, dan kan de Commissie een zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.    

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. Wilt u meer weten over de gevolgen en risico’s van de inbreukprocedures voor woningcorporaties, neem dan gerust contact op met ons team aanbestedingsrecht.

< Naar overzicht