"Per 1 januari 2020 wordt door de inwerkingtreding van de WAB de berekening van de transitievergoeding gewijzigd"

In onze blog van 8 november hebben wij u geïnformeerd over de uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot slapende dienstverbanden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een werkgever op grond van het beginsel van goed werkgeverschap gehouden is om mee te werken een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden na langdurige arbeidsongeschiktheid. De Hoge Raad heeft daarbij bepaald dat aan de werknemer een vergoeding moet worden betaald. Die vergoeding is gelijk aan de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn (geweest) bij onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Per 1 januari 2020 wordt door de inwerkingtreding van de WAB de berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Het bedrag aan transitievergoeding gaat aanzienlijk omlaag, met name voor oudere werknemers met een lang dienstverband.

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 UWV verzoeken om de aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer betaalde transitievergoeding terug te betalen. Indien een slapend dienstverband na 1 januari 2020 wordt beëindigd, waarbij aan de werknemer op grond van de uitspraak van de Hoge Raad alsnog de hogere transitievergoeding wordt betaald, dan zal UWV slechts de lagere transitievergoeding terugbetalen. Het verschil tussen de hoge en lage transitievergoeding komt dan voor rekening van de werkgever.

Voor werkgevers is het daarom zaak om actie te ondernemen voor 1 januari 2020, zeker als het slapende dienstverbanden met oudere werknemers betreft.

< Naar overzicht