Uiteraard krijgen ook wij op dit moment veel vragen binnen over de gevolgen van het ‘Coronavirus’. Het gaat dan om een breed spectrum aan vragen: van werktijdverkorting tot steun van de overheid en van het (niet kunnen) nakomen van contractuele verplichtingen tot (nood)verordeningen en noodbevelen. Kortom, zowel in de bedrijvenpraktijk als in de overheidspraktijk zijn de gevolgen van dit virus ingrijpend.

Om u ook in deze situatie goed van dienst te kunnen zijn hebben wij een multidisciplinair team samengesteld en een helpdesk ingericht, te benaderen via helpdeskcoronavirus@justionadvocaten.nl en via de volgende (contact)personen:

Jan-Willem van Koeveringe (ondernemingen); 
jwk@justionadvocaten.nl / 06 – 53 79 16 98

Jelle van Roeyen (arbeids-/ambtenarenrecht);
jvr@justionadvocaten.nl / 06 – 54 65 41 63

Jan Jacobse (overheid); 
jjj@justionadvocaten.nl  / 06 – 51 91 00 11

Diel Boere (arbeidsrecht);
dwb@justionadvocaten.nl / 06 – 10 91 46 61

Uiteraard hebben ook wij ter bescherming van ons personeel en onze cliënten de nodige maatregelen genomen. Wij blijven maximaal bereikbaar (24/7) en staan voor u klaar.

Met vriendelijke groet, namens Justion Advocaten,
het Dagelijks Bestuur,

Jan Jacobse en Jolanda van Koeveringe-Dekker 

< Naar overzicht