"Uit deze uitspraak blijkt dat een ontslag op staande voet wegens het overtreden van bedrijfsbeleid mogelijk is"

De kantonrechter Limburg vond in haar uitspraak van 29 november 2017 een ontslag op staande voet gerechtvaardigd op de grond dat werknemer, in strijd met het bedrijfsbeleid, een bedrijfsauto had gebruikt voor woon-werkverkeer.

Wat was er in deze zaak aan de hand?

De werknemer was op 1 juni 2016 bij Office Depot International B.V. (hierna: Office Depot) in dienst getreden als accountmanager. Office Depot verkoopt en levert kantoorbenodigdheden in het binnen- en buitenland. Office Depot heeft ongeveer 550 mensen in dienst. Office Depot beschikt over vijf poolauto’s die alleen door medewerkers mogen worden gebruikt als zij naar een zakelijke afspraak moeten reizen. Op 15 september 2017 is de werknemer op staande voet ontslagen, nadat uit een door Office Depot verricht intern onderzoek is gebleken dat hij drie keer zijn poolauto heeft gebruikt zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond. De werknemer heeft de kantonrechter gevraagd om het door Office Depot gegeven ontslag op staande voet te vernietigen, en om Office Depot te veroordelen tot betaling van zijn loon.

Office Depot voert als verweer tegen het verzoek van de werknemer aan dat het bedrijfsbeleid duidelijk is: een poolauto mag niet privé gebruikt worden. De werknemer had zich volledig bewust moeten zijn van het feit dat zijn handelwijze niet is toegestaan en ook niet geaccepteerd kan worden. De kantonrechter volgt Office Depot in dit standpunt en overweegt het volgende. De werknemer was van het bedrijfsbeleid ten aanzien van de poolauto’s op de hoogte en ondertekende in dit verband bij ieder gebruik van de poolauto een schriftelijke verklaring dat deze niet voor persoonlijke doeleinden zou worden gebruikt of was gebruikt. De stelling van werknemer dat woon-werkverkeer niet als persoonlijk gebruik kwalificeert, wordt door de kantonrechter verworpen. Werknemer ontving namelijk maandelijks een reiskostenvergoeding van € 145 van Office Depot om zijn eigen vervoer te kunnen bekostigen. Door dan toch 1.338 kilometer te rijden met een poolauto van Office Depot, zonder daarvoor brandkosten te betalen, heeft werknemer niet alleen het verbod overtreden, maar zich ook verrijkt ten koste van Office Depot. De werknemer heeft niet kunnen aantonen dat zijn leidinggevende toestemming heeft verleend voor het privé gebruik. De kantonrechter acht het handelen van werknemer dan ook zodanig ernstig dat van Office Depot in redelijkheid niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De persoonlijke omstandigheden van werknemer maken dit oordeel niet anders. De stelling dat Office Depot had kunnen volstaan met het opleggen van een lichtere sanctie, zoals een officiële waarschuwing, wordt verworpen. De kantonrechter wijst het verzoek van de werknemer dan ook af, en dat betekent dat per 15 september 2017 direct een einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft vanaf die dag geen recht meer op loon.

Uit deze uitspraak blijkt dat een ontslag op staande voet wegens het overtreden van bedrijfsbeleid mogelijk is. Het ontslag op staande voet is in deze zaak met name in stand gelaten door de kantonrechter omdat de werknemer bij ieder gebruik van de poolauto verklaarde dat hij deze niet privé zou gebruiken of had gebruikt. Dat toont het belang aan van een akkoordverklaring van de werknemer met bedrijfsregels.

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. Matthijs Hoekstra of met mr. Jelle van Roeyen.

< Naar overzicht