"Voor een kind is het belangrijk dat alles – ondanks de al bijzondere omstandigheden – zoveel mogelijk normaal blijft."

Ook wij krijgen veel vragen van ouders over omgangsregelingen en de betaling van kinderalimentatie ten tijde van de Coronacrisis. De afgelopen week kwam regelmatig de vraag naar voren of zij nog steeds verplicht zijn om zich aan de omgangsregeling te houden. Ouders maken zich zorgen over het besmettingsgevaar en over een eventuele lock-down.

Omgangsregeling
In beginsel dienen ouders zich te houden aan de omgangsregeling; hoewel het verstandig is om kinderen zo veel mogelijk binnen te houden, is het Coronavirus vooralsnog geen reden om kinderen niet naar de andere ouder te laten gaan. Voor een kind is het belangrijk dat alles – ondanks de al bijzondere omstandigheden – zoveel mogelijk normaal blijft. Zolang de kinderen op basis van de RIVM-maatregelen nog naar buiten mogen, kunnen ze naar de andere ouder. Heeft één van de ouders of het kind gezondheidsklachten, dan is oplettendheid natuurlijk geboden. Wel is het van belang om goed te communiceren. Schort de omgangsregeling indien mogelijk niet zonder overleg op, maar overleg hoe dit gezamenlijk oplost kan worden. Zo wordt een geschil mogelijk voorkomen.

Vitale beroepen
Indien één of beide ouders werkzaam zijn in een vitale sector en derhalve gewoon moeten werken, dan kan het lastig zijn om alles te regelen voor de kinderen. Ouders zullen dan moeten overleggen om bijvoorbeeld een duidelijk en aangepast schema ten aanzien van de omgangsregeling op te stellen. Ook hierbij is het van belang dat de kinderen structuur hebben en weten waar ze aan toe zijn.

Lock-down
Het is nu nog moeilijk in te schatten wat de gevolgen voor een omgangsregeling zullen zijn in geval van een eventuele lock-down. De kans bestaat dat kinderen in dat geval wel bij de ouder moeten blijven bij wie ze op dat moment zijn. Dit kan dus betekenen dat de andere ouder de kinderen voor onbepaalde tijd niet kan zien. Blijf in een dergelijk goed met elkaar communiceren. Er zijn diverse manieren voor de andere ouder om de kinderen toch te zien; denk hierbij aan skypen, facetimen of op een andere manier videobellen.

Kinderalimentatie
Ook ten aanzien van kinderalimentatie kan het Coronavirus voor moeilijkheden zorgen. Betaalt u kinderalimentatie en verdient u als gevolg van het Coronavirus minder? Wanneer er afspraken over kinderalimentatie hebben gemaakt, of wanneer door de rechter in een beschikking is vastgelegd welk bedrag aan kinderalimentatie betaald moet worden, dan kunt u niet zomaar eenzijdig de betaling van de kinderalimentatie opschorten of minder kinderalimentatie gaan betalen. De ontvangende ouder heeft de kinderalimentatie immers nodig om de kosten voor de kinderen te voldoen, zeker wanneer ook het inkomen van deze ouder daalt.

Ga ook in dit geval met elkaar in gesprek. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om onderling af te spreken dat er tijdelijk minder betaald wordt en dat het later wordt verrekend. Zorg dat duidelijk is dat in een dergelijk geval sprake is van een tijdelijke wijziging. Leg hierbij tevens vast voor welke periode de kinderalimentatie dan wijzigt. In het geval het toch niet mogelijk is om er in onderling overleg uit te komen, dan kan een – al dan niet tijdelijke – aanpassing van de kinderalimentatie aan de rechter worden voorgelegd.

Geen overeenstemming
Wanneer het niet mogelijk blijkt om onderling afspraken te maken, dan kunnen wij u wellicht helpen om tot een oplossing te komen.

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. Simone van Bree of mr. Joke Mikes.

< Naar overzicht