Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337). Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. Ze gelden dus tot en met 31 december 2019.

De nieuwe drempelbedragen zijn:

 • Concessieovereenkomsten (richtlijn 2014/23):
  • drempel voor concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt
   € 5.548.000,- exclusief btw (voorheen € 5.225.000,-);
  • dit drempelbedrag geldt ook voor dienstenconcessies (art. 8 lid 1 richtlijn 2014/23).
 • Klassieke sectoren (richtlijn 2014/24):
  • de drempel voor werken wordt € 5.548.000,- exclusief btw (voorheen
   € 5.225.000,-);
  • de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt
   € 144.000,- exclusief btw (voorheen € 135.000,-);
  • de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt
   € 221.000,- exclusief btw (voorheen € 209.000,-).
 • Speciale sectoren (richtlijn 2014/25):
  • drempel voor werken wordt € 5.548.000,- exclusief btw (voorheen
   € 5.225.000,-);
  • drempel voor leveringen en diensten wordt € 443.000,- exclusief btw (voorheen
   € 418.000,-).
 • Defensie- en veiligheid (richtlijn 2009/81):
  • drempel voor werken wordt € 5.548.000,- exclusief btw (voorheen
   € 5.225.000,-);
  • drempel voor leveringen en diensten wordt € 443.000,- exclusief btw (voorheen
   € 418.000,-).

Heeft een overheidsopdracht een waarde gelijk aan of meer dan het Europese drempelbedrag, dan moet die opdracht in beginsel met inachtneming van de geldende Europese aanbestedingsrichtlijnen worden aanbesteed.

Meer weten? Neem dan contact op met ons Team Aanbestedingsrecht.

< Naar overzicht