"Wat houdt misbruik van bevoegdheid nu in? "

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, kwam het leerstuk van misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW) aan de orde. Wat houdt misbruik van bevoegdheid nu in? De wet geeft aan (artikel 3:13 lid 1) dat “degene aan wie een bevoegdheid toekomt, deze niet kan inroepen, voorzover hij haar misbruikt”. De vraag die daar natuurlijk op volgt is die wanneer er dan sprake is van het misbruik maken van een bevoegdheid. Artikel 3:13 lid 2 geeft het antwoord en stelt (in het eerste deel van het artikellid) dat een bevoegdheid onder meer kan worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden, of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend. De voorzieningenrechter kreeg de volgende zaak voorgelegd.

In Eindhoven werd onderzoek gedaan naar de verbetering van de binnenstedelijke luchtkwaliteit door gebruik te maken van installaties die her en der in de stad werden geplaatst met als doel fijnstof en CO2 gehalte terug te brengen. Dit experiment, genaamd “Longen van de Stad” werd onder meer uitgevoerd in de directe nabijheid van een ondergrondse parkeergarage. De exploitant van deze garage had van begin af aan geen zin in enige medewerking dan ook aan het experiment (de projectleider werd door de exploitant betiteld als “een Willie Wortel die luchtkastelen bouwt”).

Toen duidelijk werd dat het experiment toch zou doorgaan, koos de exploitant van de parkeergarage er voor om de luchtuitlaten van de ventilatoren van de ondergrondse parkeergarage zo in te stellen dat die in plaats van ventilatielucht innamen, ventilatielucht zouden uitblazen, met, zo werd op de zitting duidelijk, het enkele doel om het experiment “Longen van de Stad” te frustreren. Kijkend naar de bepaling in artikel 3:13 lid 2 BW kunt u denk ik wel de uitkomst van de procedure voorspellen........

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. J.W. van Koeveringe of mr. Edwin Bregonje.

< Naar overzicht