"Zelfs indien in een convenant een niet wijzigingsbeding is opgenomen, kan in bepaalde gevallen een verzoek tot wijziging aan de rechter worden gedaan."

Kinder- en partneralimentatie: herberekenen loont vaak!
Zeker met de Alimentatiescan van Justion Advocaten.

Wanneer een huwelijk strandt, moet er beoordeeld worden of de ene partner wellicht partneralimentatie aan de andere partner verschuldigd is. En als er kinderen uit het huwelijk (of de samenleving) zijn geboren, moeten de kosten van de kinderen worden vastgesteld en tussen beide ouders worden verdeeld, al dan niet door middel van de vaststelling van kinderalimentatie. Afspraken over partneralimentatie en kinderalimentatie worden in een convenant neergelegd. Of de rechter doet een uitspraak over de vraag of er partneralimentatie en/of kinderalimentatie betaald moet worden.

De in het convenant of de gerechtelijke uitspraak neergelegde kinder- en partneralimentatie is het resultaat van uitvoerige berekeningen, die gebaseerd zijn op met name fiscale wetgeving en jurisprudentie. Die wetgeving wijzigt geregeld. Zo is op 1 januari 2015 de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden, waardoor de door u betaalde kinderalimentatie niet langer als persoonsgebonden aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting kan worden opgenomen. Per 1 januari 2017 kan de contante waarde van de te betalen kinderalimentatie niet meer als schuld in box 3 worden opgevoerd. En de Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 geoordeeld dat ontvangen Kindgebonden budget niet behoefte verlagend is, maar draagkracht verhogend bij de alimentatiegerechtigde. Ten aanzien van de partneralimentatie begint langzaamaan het besef te groeien dat in de tegenwoordige tijd een duur van in beginsel twaalf jaren onredelijk lang is, zeker in die gevallen dat het huwelijk of de samenleving de verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde niet heeft aangetast. Tenslotte komt het in de praktijk vaak voor dat inkomsten en/of lasten zijn gewijzigd na de vaststelling van de alimentatie. Alle genoemde wijzigingen, zijn wijzigingen als bedoeld in artikel 1:401 BW.

Op grond van het bepaalde in het genoemde artikel kan overeengekomen of door de rechter vastgestelde alimentatie door de rechter onder meer worden gewijzigd indien de alimentatie door een wijziging van omstandigheden niet langer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Ook kan wijziging of intrekking van de uitspraak worden gevraagd als de uitspraak vanaf haar aanvang niet heeft voldaan aan de wettelijke maatstaven of wanneer bij de uitspraak is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens. Zelfs indien in een convenant een niet wijzigingsbeding is opgenomen, kan in bepaalde gevallen een verzoek tot wijziging aan de rechter worden gedaan. Er moet dan wel sprake zijn van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat de verzoeker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding kan worden gehouden.

Een (gerechtelijke) procedure om te komen tot wijziging van alimentatie brengt kosten met zich. Het Team Familierecht van Justion Advocaten realiseert zich dat u daarom uiteraard graag tevoren wilt weten of het financieel gezien wel zin heeft om zo’n procedure te starten. Voor een wijziging van € 5,- per maand gaat immers nagenoeg niemand procederen. Daarom hebben wij de “Alimentatiescan” ontwikkeld, waarin wij aan de hand van door ons bij u opgevraagde gegevens de alimentatie herberekenen, zodat u in overleg met ons kunt bepalen of een procedure tot wijziging niet “penny wise, pound foolish” is. De Alimentatiescan voeren wij uit tegen een vast honorarium, namelijk:

  • herberekenen kinderalimentatie voor ondernemers en particulieren: € 350,- incl. BTW
  • herberekenen partneralimentatie voor particulieren: € 450,- incl. BTW
  • herberekenen partneralimentatie voor ondernemers: € 550,- incl. BTW

Het Team Familierecht van Justion Advocaten staat graag voor u klaar.

 

< Naar overzicht