Ondanks alle steunmaatregelen van de overheid laat de coronacrisis diepe sporen na. Gaandeweg komen steeds meer bedrijven toch in continuïteitsproblemen. Met het oog op die continuïteit bestaat bij veel ondernemers de behoefte te herstructureren. Enerzijds zou dat kunnen via een reorganisatie, maar dat zou ook kunnen via een sanering van de schulden middels het aanbieden van een onderhands akkoord buiten faillissement dat door de rechtbank kan worden bekrachtigd. Op 25 mei jl. is een wetsvoorstel daartoe door de Tweede Kamer aangenomen.

In de praktijk heeft onze sectie ondernemingsrecht tijdens de Coronacrisis veel vragen op dit terrein gekregen van klanten en relaties en wij hebben dan ook geconstateerd dat bij ondernemers een sterke behoefte bestaat om te kunnen klankborden over de bij hen levende continuïteitsvraagstukken en juridische (on)mogelijkheden om eventueel tot herstructurering over te gaan.

Als service naar ondernemers die worstelen met continuïteitsvraagstukken bieden wij hen vanaf heden dan ook aan om te kunnen klankborden met een van onze insolventieadvocaten en een juridische quickscan uit te voeren over de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden voor herstructurering.

Mocht u van dit aanbod gebruik willen maken, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mr. Diel Boere onder nummer 06 - 10 91 46 61. U kunt uiteraard ook een afspraak maken via het secretariaat onder het nummer 0115 - 61 31 75.

Zie ook ons eerdere bericht hierover

< Naar overzicht