"Daarmee stelt minister Kamp van Economische Zaken de afspraken in de door de sector opgestelde code verplicht."

Internetconsultatie wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise

De Nederlandse Franchise Code (hierna NFC) wordt wettelijk verankerd. Daarmee stelt minister Kamp van Economische Zaken de afspraken in de door de sector opgestelde code verplicht. Dit zorgt ervoor dat de verhouding tussen franchisegever en franchisenemer evenwichtiger wordt. Het vorig jaar aangekondigde wetsvoorstel dat het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft opgesteld, is op 12 april 2017 ingediend voor een internet-consultatie van zes weken.

De code is mede opgesteld door Franchisegevers. In een interview met het blad Franchiseplus van 19 november 2014 vertelt de Nederlandse Franchise Vereniging (naar eigen zeggen goed voor meer dan 50% van de sector):

“De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) heeft zitting in de Schrijfgroep met twee franchisegevers vanuit haar bestuur. Een afgevaardigde vanuit de non-food retail en een afgevaardigde vanuit de dienstverlening. De NFV kiest voor een afvaardiging door ondernemers omdat zij van mening is dat een code en een vorm van zelfregulering vooral goed toepasbaar moet zijn in de praktijk.”

Des te opvallender is dat na de afronding van de code juist de NFV dwars ligt, c.q. haar leden dwars liggen  bij de invoering van de code en zelfs ontkennen dat zij vertegenwoordigd werden bij het opstellen van de code. Zijn dit 'alternative facts'? (Lees hierover meer in onze blog).

Meer weten? Neem gerust contact met mr. Nienke Slump of mr. Joke Mikes.

< Naar overzicht