"Is de betreffende franchiserelatie een lust of een last?"

Op 31 januari 2019 heeft ons kantoor  in grote lijnen positief gereageerd op het door de regering opgestelde conceptwetsvoorstel franchise. Ook veel franchisenemers hebben (deels anoniem) gereageerd op het wetsvoorstel. Dat laatste is verrassend, omdat franchisenemers zich volgens Europees onderzoek uit 2016 moeilijk organiseren om hun gezamenlijke geluid te laten horen.

“A franchisee is normally a small business that lacks resources (in terms of both time and money) to become engaged in any extra activities (even self representation)."

De Nederlandse overheid is er dus in geslaagd een klimaat te creëren waarin franchisenemers zich hebben kunnen uiten.

Ons kantoor neemt vanaf 2013 actief deel aan de maatschappelijke discussie over franchisewetgeving. Wij onderschrijven de suggesties van Franchisenemers Netwerk Nederland. Wij willen daarbij extra benadrukken hoe belangrijk controlemogelijkheden voor de franchisenemers zijn als het gaat over informatie die afkomstig is van de franchisegever. Franchisegevers roepen dat franchisenemers een onderzoeksplicht hebben. Franchisenemers kunnen informatie afkomstig van franchisegevers echter zelden toetsen. Objectieve cijfers omtrent vermeend succes bevinden zich in het (exclusieve) domein van de franchisegever. Mislukkingen blijven vaak verborgen. Eerlijke transparante informatie bij de start over baten en kosten zijn dé toekomstige sleutel naar wederzijds succes. Zo kunnen franchisegevers meetbaar hun bedrijfseconomische toegevoegde waarde aantonen. Zo krijgen franchisenemers een eerlijk antwoord op de vraag “Is de betreffende franchiserelatie een lust of een last?” Als de formule een ‘last’ vormt, is er natuurlijk werk aan de winkel voor de franchisegever.

Ons kantoor heeft er voor gepleit om de sector kanton van de rechtbanken aan te wijzen als bevoegde rechter. Men kan daar terecht zonder verplichte procesvertegenwoordiging (advocaten). Het MKB heeft namelijk doorgaans weinig middelen voor verplichte rechtsbijstand (door advocaten) bij de rechtbank, sector handel. De overheid vergoedt ook geen advocaatkosten voor zakelijke geschillen als ze zelf daarvoor geen geld hebben. Iedere ondernemer doet er daarom verstandig aan zich te verzekeren voor de kosten van rechtsbijstand. De kosten van een geschil zijn namelijk amper op te brengen uit een gemiddelde (winkel)exploitatie. De sector kanton is laagdrempelig en ook voldoende ingespeeld op zakelijke geschillen bij huur en agentuur. Ook liggen de gemiddelde kosten lager, waardoor een verzekeringsbudget sneller toereikend is.

Daarnaast hebben we gepleit voor verplicht toepasselijkheid van het Nederlands recht . Ook het rechtssysteem dient dichtbij en beschikbaar te zijn. Er zijn meer Nederlandse franchisenemers dan buitenlandse franchisegevers. Buitenlandse franchisegevers hebben bovendien meer middelen om zich over het Nederlandse rechtssysteem te laten informeren dan Nederlandse franchisenemers over buitenlands recht. 

We hopen vooral dat de uitwerking van het wetsvoorstel voortvarend wordt voortgezet. De reacties van de (advocaten van) franchisegevers schetsen vele (theoretische) gevaren die zich nog niet hebben geopenbaard. Wij denken juist dat een beter evenwicht tussen partijen zal bijdragen aan de emancipatie van franchisenemers en daarmee ook aan het succes van franchise in de volle breedte.

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. N.M. Slump of mr. G.I.M.M. Dierikx.

< Naar overzicht