Ieder jaar worden de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie geïndexeerd. Betaalt u of ontvangt u alimentatie na de echtscheiding? Vanaf 1 januari 2020 wordt de partner- en/of kinderalimentatie verhoogd met 2,5%.

De hoogte van de indexering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de CAO-lonen: kortgezegd stijgt de te betalen alimentatie mee met de gemiddelde salarisverhoging. Door deze jaarlijkse correctie wordt het alimentatiebedrag aangepast ter compensatie van gestegen kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld vanwege factoren als gestegen woonlasten of inflatie. Uitgangspunt hierbij is dat het bedrag aan alimentatie redelijk blijft voor zowel de betalende als de ontvangende ex-partner.

De indexering geldt voor kinder- en partneralimentatie, zowel voor alimentatieverplichtingen die door de rechter zijn vastgesteld als alimentatieverplichtingen die tussen beide ex-partners zijn overeengekomen in het echtscheidingsconvenant (voor zover indexering niet is uitgesloten). Het is mogelijk om samen af te spreken dat er niet geïndexeerd wordt. Van belang is om dit dan in het echtscheidingsconvenant op te nemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onderling overeen te komen of via de rechter te verzoeken om indexering voor een bepaalde periode uit te sluiten, bijvoorbeeld als de alimentatieverplichting wordt vastgesteld tegen het einde van het jaar en de alimentatieplichtige op korte termijn geen salarisverhoging verwacht.

Waar moet u dan op letten bij indexering van kinder- en partneralimentatie? Hieronder beantwoorden wij voor u de meest gestelde vragen over de indexering van kinder- en partneralimentatie.

Ik betaal alimentatie aan mijn ex-partner. Geldt de indexering ook voor mij? 
Het volgen van de wettelijke indexering is – indien deze niet, zoals hierboven is beschreven, is uitgesloten – verplicht. Ook als u als alimentatieplichtige geen salarisverhoging hebt gekregen, dan moet u toch het alimentatiebedrag indexeren. Als dat tot onredelijke uitkomsten leidt, dan kunt u in onderling overleg proberen om tot nieuwe afspraken te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u mediation overwegen of een verzoek tot verlaging van (kinder- en/of partner-)alimentatie indienen bij de rechtbank. Voor het laatste heeft u een advocaat nodig. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

Wat gebeurt er als ik de alimentatie (onbewust) niet heb verhoogd?
Als u vergeet de te betalen alimentatie te verhogen, ontstaat er een betalingsachterstand. De achterstand kan hierdoor oplopen tot een groot bedrag. Dit bedrag dient op een later moment alsnog betaald te worden.

Ik ontvang alimentatie. Wat kan ik doen als mijn ex-partner niet wil meewerken aan de verhoging?
Als alimentatiegerechtigde doet u er goed aan om uw ex-partner zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de indexering. Houdt vervolgens goed in de gaten of uw ex-partner inderdaad vanaf januari een hoger bedrag overmaakt. Wanneer uw ex-partner het nieuwe alimentatiebedrag niet overmaakt, dan kunt u dit opeisen. U kunt achterstallige (indexering van) alimentatie tot vijf jaar terugvorderen.

Wilt u meer weten over (het uitsluiten van) de indexering van alimentatie en/of de mogelijkheden om alimentatie te vorderen? Of heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan gerust even contact met ons op.

< Naar overzicht