"Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel gestemd en het voorstel is aangenomen."

Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren heeft het gered!

Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren wijzigt de Ambtenarenwet en een aantal andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

In hoofdzaak komt het erop neer dat het publiekrechtelijke en eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden worden vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in veel gevallen een CAO van toepassing is. Daarmee wordt ook de publiekrechtelijke rechtsbescherming tegen handelingen en besluiten ten aanzien van ambtenaren beëindigd. De rechtsbescherming zal nog slechts privaatrechtelijk van karakter zijn.

Dit wetsvoorstel had nogal wat voeten in de aarde en daarom is hierover al veel gesproken (op dit moment inmiddels ruim 6 jaar!). Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel gestemd en het voorstel is aangenomen. 

De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2018.

Meer weten of vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met mr. Gracia Dierikx of mr. Tilly Neve-van der Leden.

< Naar overzicht