"Een rechtspersoon kan meer dan één UBO hebben"

In onze eerdere blog: UBO –registers en in ons eerdere nieuwsartikel: Het UBO-register: zijn uw belangen geborgd, hebben wij bericht over het UBO-register en over de instemming met de invoering daarvan door de Eerste Kamer. Op 7 juli 2020 is bekend geworden dat het UBO-register op 27 september 2020 een feit is. De wet is deels al op 8 juli 2020 in werking getreden. Dat betekent dat rechtspersonen vanaf die datum informatie over hun UBO’s moeten verzamelen en bijhouden; stichtingen dienen uitkeringen van 25 procent of minder bij te houden.

Vanaf 27 september 2020 moeten rechtspersonen de verzamelde UBO‑informatie registreren in het register. Zij krijgen daarvoor 18 maanden te tijd. Nieuw opgerichte rechtspersonen moeten vanaf 27 september 2020 direct de informatie over de UBO’s registreren. Als een rechtspersoon de gegevens over de UBO niet (tijdig) registreert, dan kunnen er zowel administratiefrechtelijke als strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Wat is ook weer een UBO? De afkorting UBO staat voor Ultimate Benefical Owner. Een UBO is de natuurlijke persoon die eigenaar is van of uiteindelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon zoals een B.V. of N.V. Ook stichtingen zijn rechtspersonen die een UBO kunnen hebben. Alle rechtspersonen dienen zelf informatie over hun UBO’s te verzamelen, bij te houden en te registreren in het UBO-register. Een rechtspersoon kan meer dan één UBO hebben. Bepaalde informatie over de UBO’s wordt openbaar, zoals de naam, geboortemaand- en jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het gehouden belang. Het UBO-register wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer weten over wat de invoering van het UBO-register voor uw organisatie betekent, neem dan gerust contact op met mr. Matthijs Hoekstra of mr. Jan-Willem van Koeveringe.

< Naar overzicht