"Hier geldt dus duidelijk “diefstal is diefstal”, een relatief klein vergrijp met grote gevolgen."

Het meenemen van een pak Optimel  is voldoende reden voor ontslag op staande voet!

In een recente uitspraak d.d. 7 februari 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat het meenemen van een pak Optimel voldoende reden is voor ontslag op staande voet.

Waar ging het om?

Werkneemster was sedert 2005 voor 37 uur bij een supermarkt in dienst als medewerkster kantine bij de slagerij. In de arbeidsovereenkomst was het bedrijfsreglement en de cao VGL van toepassing verklaard. In het bedrijfsreglement stond het volgende:

Volg je, ondanks mondelinge en/of schriftelijke waarschuwingen, het bedrijfsreglement niet op, kan door de werkgever worden overgegaan tot het nemen van passende maatregelen, waaronder ook maatregelen die het einde van het dienstverband kunnen betekenen.“

Verder was in het bedrijfsreglement opgenomen dat het niet was toegestaan om (onbetaalde) producten (ook afgeschreven producten) mee naar huis te nemen. Dat gold voor alle producten, dus ook voor producten met weinig waarde of bedorven producten. Bij elke vorm van diefstal volgde volgens het bedrijfsreglement ontslag op staande voet.

Wegens het overtreden van de bedrijfsregels heeft werkneemster in 2015 een schriftelijke waarschuwing gekregen. Aan het eind van de brief werd duidelijk vermeld dat bij herhaling passende maatregelen zou worden genomen, waarbij een beëindiging van het dienstverband niet werd uitgesloten. 

Op 2 juni 2016 werd opnieuw geconstateerd dat werkneemster kaaskruimels van kaasbroodjes opspaarde in de kantine en vervolgens mee naar huis nam om te nuttigen voor eigen gebruik. Er volgde een allerlaatste officiële waarschuwing.   

Toen op 6 oktober 2016 bij een exit-controle in de tas van werkneemster een pak Optimel werd aangetroffen (ten minste houdbaar tot 6 oktober 2016) was de maat vol en werd zij de volgende dag door de werkgever op staande voet ontslagen.

Een supermarkt dient een strikt beleid te voeren om het grijze gebied te vermijden. De exit-controle was op de juiste manier uitgevoerd, door een onafhankelijke organisatie en de werkneemster was voldoende gewaarschuwd.    

De rechtbank oordeelde dan ook dat in dit geval sprake was van een dringende reden en op grond van het bedrijfsreglement en de gegeven schriftelijke waarschuwingen het ontslag op staande voet terecht was gegeven.  

Hier geldt dus duidelijk “diefstal is diefstal”, een relatief klein vergrijp met grote gevolgen.

Meer weten of vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met mr. Gracia Dierikx of mr. Tilly Neve-van der Leden.

< Naar overzicht