Op donderdag 22 maart 2018 hebben mr. Matthijs Hoekstra en Reggy Ekkebus van iVenture IT Solutions voor zo’n 100 relaties een voordracht over de nieuwe privacyregelgeving (AVG) gehouden. In het eerste deel heeft Matthijs een toelichting op de nieuwe regels gegeven, en concrete actiepunten besproken zoals het opstellen van de privcacyverklaring, het schrijven van een gegevensbeschermingsbeleid en het sluiten van verwerkersovereenkomsten. In het tweede deel heeft Reggy uiteengezet hoe gegevens beveiligd kunnen worden, zodat datalekken voorkomen kunnen worden.

Via deze link kunt u de sheets van de presentatie opvragen.

< Naar overzicht