" Zo moeten met ingang van 1 juli 2017 opdrachten met een waarde boven de Europese drempels verplicht elektronisch worden aanbesteed."

Gewijzigde Aanbestedingswet

Het afgelopen jaar is er op het gebied van het aanbestedingsrecht veel veranderd. De gewijzigde Aanbestedingswet is met ingang van 1 juli 2016 in werking getreden. Een van de gevolgen daarvan is dat sinds 1 juli 2016 gebruik moet worden gemaakt van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in plaats van de Eigen Verklaring. Aanbestedende diensten kunnen zowel gebruik maken van een digitaal formulier van de Europese Commissie, als van een interactief pdf formulier van het ministerie van Economische Zaken. Op 29 december 2016 is een vernieuwde versie van de interactieve pdf beschikbaar gesteld. Daarin is bij bepaalde onderdelen een extra toelichting opgenomen in het document. Verder geeft de structuur, in vergelijking met de vorige versie, meer duidelijkheid.

Voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen verwijzen wij u naar het overzicht van Pianoo.

Ook in 2017 zal er ten gevolge van de inwerkingtreding van de gewijzigde aanbestedingswet nog het een en ander veranderen. Zo moeten met ingang van 1 juli 2017 opdrachten met een waarde boven de Europese drempels verplicht elektronisch worden aanbesteed. Alle fasen van de aanbestedingsprocedure, dus ook het versturen van verzoeken tot deelname en de verzending van inschrijvingen, dienen dan elektronisch te worden doorlopen. Het indienen van papieren inschrijvingen is dan dus verleden tijd.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met ons Team Aanbestedingsrecht.

< Naar overzicht