"Daarbij zie ik mij geplaatst voor de uitdaging om effectieve bescherming te bieden waar deze nodig is om onbehoorlijke handelspraktijken tegen te gaan"

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft op 23 mei 2018 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij in het najaar een wetsvoorstel met betrekking tot franchise wil indienen.

Het wetsvoorstel zal vier deelgebieden betreffen van de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen.

  1. de precontractuele uitwisseling van informatie,
  2. de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst,
  3. de beëindiging van de franchisesamenwerking en
  4. het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers.  

Zij schrijft ook: “Daarbij zie ik mij geplaatst voor de uitdaging om effectieve bescherming te bieden waar deze nodig is om onbehoorlijke handelspraktijken tegen te gaan. “

Justion Advocaten heeft de afgelopen jaren actief meegedacht en deelgenomen aan het maatschappelijk debat over een evenwichtige wijze van samenwerking. Justion Advocaten is ook betrokken bij de diverse organisaties die zich landelijk inzetten voor een goede samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers vanuit de overtuiging dat een evenwichtiger positie hun beider belangen ten goede kan komen. In navolging van het regeerakkoord worden daartoe nu verdere stappen gezet.

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. Nienke Slump of mr. Joke Mikes. 

< Naar overzicht