"In het concrete geval van franchise betekent dit dat franchisenemers in het kader van het 1e spoor van hun zieke personeelsleden ook herplaatsingsmogelijkheden moeten onderzoeken bij collega franchisenemers of eigen filialen van de franchisegever "

Herplaatsing in ander werk:

De re-integratie van de zieke werknemer blijft werkgevers hoofdbrekens bezorgen. Hoewel de Werkwijzer Poortwachter 2017 al weer enige tijd in gebruik is, blijken er soms implicaties te zijn die langzaamaan in de praktijk doorsijpelen.
Zo is een werkgever onder meer verplicht om de herplaatsing (het zogenaamde 1e spoor) ook te onderzoeken bij met de eigen organisatie verbonden ondernemingen. Het is daarbij niet van belang of de werkgever ook zeggenschap heeft bij die andere ondernemingen.
In het concrete geval van franchise betekent dit dat franchisenemers in het kader van het 1e spoor van hun zieke personeelsleden ook herplaatsingsmogelijkheden moeten onderzoeken bij collega franchisenemers of eigen filialen van de franchisegever. Als de franchisenemer dat vergeet te doen, loopt hij mogelijk risico op een eventuele loonsanctie.

Meer weten? Neem gerust contact op met mr. Nienke Slump of mr. Gracia Dierikx.

< Naar overzicht