Op 30 april 2019 schreven wij in onze nieuwsbrief al over het wetsvoorstel betreffende de herziening van partneralimentatie. Vandaag (21 mei 2019) heeft de Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel. De Wet Herziening Partneralimentatie zal vermoedelijk per 1 januari 2020 in werking treden. Als hoofdregel zal gaan gelden dat de duur van de alimentatieverplichting de helft van de duur van het huwelijk is, met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn enkele uitzonderingen: langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar) en huwelijken met jonge kinderen (kinderen jonger dan 12 jaar). Bekijk onze nieuwsbrief voor meer inhoudelijke informatie.

De wet zal gelden voor alle echtgenoten die hun echtscheidingsverzoek na de ingangsdatum (waarschijnlijk 1 januari 2020) indienen. De wet heeft geen terugwerkende kracht en geldt dus niet voor de echtscheidingen waarin het verzoek vóór de ingangsdatum bij de rechtbank is ingediend. Bestaande afspraken blijven gelden.

Wilt u meer informatie over de gevolgen van de wetswijziging? Neem gerust contact op met mr. Joke Mikes of mr. Simone van Bree.

< Naar overzicht