"Ook een detacheringsbureau dient er rekening mee te houden dat een waarschuwing of instructie aan werknemers in bepaalde gevallen onvoldoende is."

Een bellende werknemer die tijdens werkzaamheden valt: eigen schuld, dikke bult?

Een werknemer van een detacheringsbureau voor mensen met een uitkering was te werk gesteld als bijrijder bij een kringloop. Zijn werkzaamheden bestonden uit het ophalen van afgedankte elektronische apparaten bij het milieupark en het vervoeren van die apparaten naar het kringloopcentrum.

In het milieupark ging het mis. De laadklep van de bus stond omhoog. Collega’s hadden gewaarschuwd dat zij de laadklep naar beneden zouden brengen, maar de werknemer stond te bellen, waardoor hij de waarschuwing niet had opgemerkt. Hij liep met een zware pallet achteruit de bus uit en kwam ongelukkig ten val. De werknemer heeft vervolgens het detacheringsbureau aansprakelijk gesteld op grond van werkgeversaansprakelijkheid.

Het detacheringsbureau voerde als bevrijdend verweer aan, dat het bellen in de bus verboden is, en dat de werknemer belde ondanks dat hieromtrent meermalen een waarschuwing was verstrekt.

Controleplicht collega’s

Het Gerechtshof Den Bosch ging hierin, net als de rechter in eerste aanleg, echter niet mee. Volgens het hof doet het er niet toe of de werknemer wel of niet stond te bellen. Ook zonder die omstandigheid was evengoed mogelijk dat hij de waarschuwing van zijn collega’s niet zou hebben gehoord. De werkzaamheden vonden immers plaats op het milieupark. Het detacheringsbureau heeft niet gesteld dat het werk zodanig geluidsarm is (hetgeen niet voor de hand ligt), dat het niet anders kan dan dat de werknemer de waarschuwing gehoord zou hebben als hij niet had gebeld. De stelling dat collega’s meermalen zouden hebben gewaarschuwd dat de werknemer in de bus moest blijven staan, is evenmin doorslaggevend. Het gaat erom, aldus het hof, dat het detacheringsbureau de werknemers zodanig had moeten instrueren, dat zij ook controleerden of een collega de waarschuwingen had gehoord en begrepen.

Doorslaggevende omstandigheden

Deze controleplicht gaat volgens het hof niet te ver, omdat het in dit geval ging om het werken op een zekere hoogte op een beweegbaar en in hoogte verstelbaar platform, hetgeen risico geeft op een val. Dat de laadklep continue in hoogte verandert, is daarom een extra reden voor de verificatieverplichting, omdat de ervaring leert dat het dagelijks verkeren in een bepaalde situatie leidt tot een vermindering van de benodigde oplettendheid. Verder acht het hof in dit geval van belang dat de werknemer behoort tot een groep werknemers die niet gewend is om te gaan met werksituaties en instructies, omdat zij langdurig werkloos en/of (arbeids)gehandicapt zijn. Daarom was het des te belangrijker om erop toe te zien dat instructies werden begrepen en nageleefd.

Conclusie

De werkgever, ook een detacheringsbureau, dient er rekening mee te houden dat een waarschuwing of instructie aan werknemers in bepaalde gevallen onvoldoende is. De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat na een gegeven waarschuwing of instructie ook nog moet worden gecontroleerd of de werknemer de instructie heeft ontvangen én begrepen.

Meer weten?  Neemt u gerust contact op met mr. Mieke Verhoeff of mr. Menachem de Jonge.

< Naar overzicht