"In onze blog van 4 februari jl. hebben wij ook al aandacht gevraagd voor de nieuwe Wet Franchise. Voor degenen die deze blog hebben gemist volgt nogmaals nadere uitleg."

In onze blog van 4 februari jl. hebben wij ook al aandacht gevraagd voor de nieuwe Wet Franchise. Voor degenen die deze blog hebben gemist volgt nogmaals nadere uitleg.

Per 1 januari 2021 is de Wet Franchise in werking getreden. Bedoeling van de wet is om de positie van franchisenemers te versterken. Dit juist ook met het oog op het belang van franchise voor de Nederlandse economie en de daarbij geconstateerde ongelijkwaardigheid tussen franchisegever en franchisenemer.

De afgelopen maanden hebben wij meerdere franchisecontracten beoordeeld. Zo hebben we onder meer een nieuwe franchiseovereenkomst opgesteld voor Fresh2GoSushi (door Thuisbezorgd.nl uitgeroepen tot beste bezorger van Nederland!). Daarbij viel ons op dat de echt noodzakelijke wijzigingen in de wet meevallen. Zaken die in de nieuwe wet staan kun je soms opnemen als reminder voor contractspartijen. Vooral de goodwillbepaling (artikel 7: 920 BW) bij einde overeenkomst en de bepaling van drempelwaarden (bij eenzijdige wijzigingsmogelijkheden) in artikel 7: 921 BW vergen enige uitwerking.

Voor een andere cliënt met een bestaande eenvoudige samenwerkingsovereenkomst, konden we volstaan met een kleine aanpassing (addendum).

Wij zijn blij dat ook onze franchisegeverscliënten de Wet Franchise omarmen en kiezen voor de meer gelijkwaardige samenwerking die de wet beoogt.

Ook hebben we een aantal franchisenemers geadviseerd om – in deze coronatijden – hun franchisegevers te vragen om advies en bijstand te verlenen, waartoe artikel 7: 919 BW van de wet de franchisegever nu ook verplicht. Goed franchisegeverschap krijgt zo meer inhoud.

Nog een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten van de Wet Franchise

In de wet zijn 4 deelgebieden van de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer genoemd die cruciaal zijn voor een evenwichtige franchiseverhouding te weten:

  • de precontractuele uitwisseling van informatie;
  • de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst;
  • de beëindiging van de franchisesamenwerking;
  • het overleg tussen de franchisegever en de franchisenemer(s).

In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, titel 16 zijn de nieuwe artikelen 7:911 -922 BW opgenomen. In de Franchisewet staat centraal dat partijen zich gedragen als goed franchisegever en goed franchisenemer, niet alleen in de aanloop naar de franchiserelatie, maar ook tijdens de franchiserelatie. Met andere woorden een optreden jegens elkaar in redelijkheid en zorgvuldigheid waarbij de franchisegever zich naast zijn eigen belang rekenschap geeft van zowel de belangen van de keten als geheel, als van de individuele belangen van de franchisenemer.

Bent u franchisenemer/franchisegever en wilt u met ons praten over uw oude of nieuwe franchiseovereenkomst met het oog op de nieuwe wet of heeft u behoefte aan een workshop over de Wet Franchiseneem dan gerust contact op met ons team ondernemingsrecht en huur, sectie Franchise.

< Naar overzicht