"De wet maakt het mogelijk dat een burgemeester woningbezitters een gedragsaanwijzing kan geven, zonder tussenkomst van een rechter."

De Aso-wet biedt nieuwe mogelijkheden tegen de bestrijding van woonoverlast

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om op te treden tegen woningbezitters die overlast veroorzaken. Op woensdag 24 januari 2017 is de Wet aanpak woonoverlast (de Aso-wet) door De Eerste Kamer aangenomen.

De overheid wil met de wet het woongenot en de gevoelens van veiligheid van slachtoffers van woonoverlast vergroten. De wet maakt het mogelijk dat een burgemeester woningbezitters een gedragsaanwijzing kan geven, zonder tussenkomst van een rechter. In feite gaat het hier om een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de burgemeester een woningbezitter verbiedt om harde muziek te draaien of hem gebiedt om zijn tuin of woning op te ruimen. Dit kan er zelfs toe leiden dat de woning gesloten wordt.

Op dit moment kunnen burgemeesters bij overlast de woning sluiten als de openbare orde wordt verstoord. Dat is niet altijd de meest geëigende manier om tegen overlast op te treden. Daarom is er behoefte aan een uitbreiding van het instrumentarium van burgemeesters. De Wet aanpak woonoverlast biedt die mogelijkheid nu.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met mr. Menachem de Jonge of mr. Lizelotte de Hoog.

< Naar overzicht