"In sommige situaties mag een franchisegever concurreren met zijn franchisenemers."

Concurrentie door de eigen franchisegever

Mag je als franchisegever concurreren met je eigen franchisenemers? Het antwoord op deze vraag lijkt eenvoudig, maar is het niet.

In de meeste franchiseovereenkomsten is vastgelegd dat de franchisenemer geen concurrentie van de formule hoeft te dulden in het exclusief gebied (rayon) dat hem door de franchisegever is toegekend. In de praktijk blijkt echter dat deze exclusiviteitsbepalingen niet altijd zo exclusief zijn als men zou denken.

Bijvoorbeeld in het geval dat twee verschillende formules onder één naam samen gaan. Dat kan tot gevolg hebben dat voormalige concurrenten plotseling onder dezelfde formulenaam met elkaar gaan concurreren. De vraag is dan, of het belang van de franchisegever bij de uitbreiding van het aantal winkels in de formule dient te prevaleren boven het belang van de individuele franchisenemers om geen concurrentie te ondervinden van de eigen formule.

Een ander voorbeeld. Wat te denken van de situatie dat de franchisegever een webshop opent die producten verkoopt in de exclusieve rayons van haar franchisenemers? In 2013 oordeelde het Hof Den Haag nog dat de franchisegever via een webshop met zijn franchisenemers mocht concurreren omdat het exclusiviteitsbeding in de franchiseovereenkomst hierover niets had geregeld. Er valt echter wat te zeggen voor het standpunt, dat een dergelijk exclusiviteitsbeding bedoeld is om de franchisenemer te beschermen tegen ongewenste concurrentie van de franchisegever, dus ook tegen concurrentie via een webshop. Deze uitleg sluit ook aan bij de definitie van “exclusiviteitsbeding” in artikel 1.8 van de Nederlandse Franchisecode. In deze lijn overwoog het Hof Amsterdam in 2015 dat een franchisegever die een centrale website opent in beginsel gehouden is daarmee gelijke mogelijkheden voor zijn franchisenemers te realiseren.

Al met al blijkt dat een franchisegever in sommige situaties wel degelijk mag concurreren met zijn franchisenemers. Om discussies te voorkomen, is het verstandig om hierover op tijd afspraken vast te leggen in de franchiseovereenkomst.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op met ons Team Franchise.

< Naar overzicht