"Tot wanneer deze inname-stop zal gelden, is niet bekend. De Commissie geeft aan dat zij, als het weer mogelijk is om klachten in te dienen, dit op haar website zal vermelden."

De Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: de Commissie), die klachten behandelt over aanbestedingsprocedures en niet bindende adviezen uitbrengt, heeft sinds geruime tijd te kampen met achterstanden. De behandeling van een klacht laat daardoor soms lang(er) op zich wachten.

De Commissie heeft medio maart in een bericht dat op haar website is gepubliceerd, nu echter zelfs aangegeven dat het door de huidige bijzondere omstandigheden niet mogelijk is om klachten in te dienen. Het verplichte digitale klachtenformulier is van de website gehaald.

De Commissie geeft aan dat zij klachten die reeds in behandeling zijn, wel verder zal behandelen.

Tot wanneer deze inname-stop zal gelden, is niet bekend. De Commissie geeft aan dat zij, als het weer mogelijk is om klachten in te dienen, dit op haar website zal vermelden.

< Naar overzicht