"Omdat het een koop op afstand betrof, was de verkoper gehouden het wettelijke regime voor het kopen op afstand te volgen."

Biedt het kopen via Marktplaats.nl de koper een ontbindingsmogelijkheid?

Het is algemeen bekend dat er steeds meer wordt gekocht via internet. Ook websites zoals Marktplaats.nl bieden een platform voor de verkoop van nieuwe en tweedehands goederen. Niet alleen particulieren bieden hun spullen aan maar ook wordt er steeds meer door bedrijven/handelaren gebruik gemaakt van deze verkoopsites om hun (tweedehands) goederen aan te bieden. Wat velen niet weten is dat de wetgeving voor kopen op afstand in bepaalde gevallen ook geldt voor aankopen via dit soort websites.

Op 12 januari 2017 heeft de Kantonrechter Rotterdam een vonnis gewezen in een zaak die ging over het kopen op afstand via Marktplaats.nl.

Van belang in deze zaak was dat het ging om een overeenkomst  tussen een consument en een handelaar (in witgoed).

Waar ging het om?

Een handelaar in witgoed bood een tweedehands droger op Marktplaats te koop aan. Een mevrouw heeft deze droger in juni 2016 gekocht. De prijs van de droger was € 350,- en zij betaalde een bedrag van € 100,- aan. Na deze aanbetaling bedacht mevrouw zich en heeft zij aangegeven dat zij van de koop af wilde. De verkoper gaf aan dat dat mogelijk was maar dat zij dan haar aanbetaling van € 100,- kwijt zou zijn. In juli 2016 heeft mevrouw daarom de droger opgehaald bij de handelaar.

Vervolgens gaf mevrouw op 2 augustus 2016 aan bij de verkoper dat de droger niet aan haar verwachtingen voldeed en dat zij deze zou terugbrengen waarbij zij meldde het aankoopbedrag terug te willen ontvangen. De verkoper weigerde dit.

Mevrouw beriep zich op de wettelijke bedenktermijn van veertien dagen maar de verkoper stelde dat die niet van toepassing was omdat het niet over koop op afstand zou gaan. Mevrouw was immers zelf de droger komen ophalen en er was dus persoonlijk contact geweest. Hij meende dat hij in staat moest worden gesteld de droger te laten repareren.

De procedure

Mevrouw legde de zaak voor aan de kantonrechter te Rotterdam en vorderde de koopsom met wettelijke rente, de kosten voor het retourneren van de droger en de proceskosten.

De vraag die beantwoord moest worden, was of het hier ging om een koop op afstand.

Artikel 6:230g lid 1 sub e BW bepaalt dat onder een overeenkomst op afstand wordt verstaan:

“de overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.”

De kantonrechter oordeelde dat hier sprake was van aanbod en aanvaarding en dat de koop tot stand was gekomen op afstand. Partijen hadden elkaar immers nog niet in persoon ontmoet toen de overeenkomst werd gesloten. De droger was weliswaar door mevrouw opgehaald waardoor persoonlijk contact tot stand kwam, maar dat was nadat de koop was gesloten.

Omdat het een koop op afstand betrof, was de verkoper gehouden het wettelijke regime voor het kopen op afstand te volgen. In dat verband had hij mevrouw onder meer een modelformulier voor ontbinding moeten verstrekken. Nu hij dat niet had gedaan, werd de ontbindingstermijn van twee weken verlengd met twaalf maanden. De koop was dus tijdig ontbonden door mevrouw. De kantonrechter bepaalde dat mevrouw de droger moest terugsturen. Dat had zij nog niet gedaan omdat de verkoper weigerde de droger terug te nemen. De kosten voor het terugsturen van de droger zouden op grond van de genoemde wetgeving voor rekening van mevrouw zijn, tenzij de handelaar had nagelaten dit aan haar mee te delen. De handelaar heeft niet gesteld dat hij aan mevrouw kenbaar heeft gemaakt dat retourkosten voor haar rekening zouden komen, zodat de kantonrechter in deze zaak oordeelde dat deze kosten daarom voor rekening van de handelaar kwamen.

Wat betekent dit nu?

Vooropgesteld wordt dat deze wetgeving niet van toepassing is op de verkopen tussen consumenten onderling. Als deze mevrouw de tweedehands droger van een particulier had gekocht, had zij een minder sterke positie gehad.

Maar consumenten die goederen kopen van handelaren waarbij de koop via internet tot stand komt, genieten de bescherming van de wetgeving over het kopen op afstand. Het maakt daarbij niet uit of de koop via de eigen website van de handelaar plaatsvindt of via een advertentie op een website zoals Marktplaats.nl. Ook maakt het niet uit of het nieuwe of gebruikte goederen zijn; de bescherming geldt voor alle goederen die door handelaren te koop worden aangeboden.

Meer weten, neemt u gerust contact op met mr. Tilly Neve-van der Leden of mr. Gracia Dierikx.

< Naar overzicht