"In drie uitspraken van 28 december 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oor het eerst het relativiteitsvereiste gecorrigeerd"

Bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste gecorrigeerd

In een beroepsprocedure bij de bestuursrechter kan een belanghebbende alleen met succes een beroep doen op een norm, als die norm zijn belangen beschermt. Is dat niet het geval, dan kan schending van die norm niet tot vernietiging van het besluit leiden. Het beroep zal dan ongegrond worden verklaard. Een en ander vloeit voort uit het relativiteitsvereiste, zoals neergelegd in art. 8:69a Awb.

Het Burgerlijk Wetboek kent een soortgelijke relativiteitseis al veel langer (art. 6:163 BW). Die eis is meer dan een halve eeuw geleden al gecorrigeerd, in die zin dat bij schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, de toepassing van het relativiteitsvereiste kan worden gepasseerd. Dit wordt ook wel de ´correctie Langemeijer´ genoemd.

Lange tijd is de vraag geweest of in het bestuursrecht ook ruimte is voor een dergelijke correctie. A-G Widdershoven concludeerde in 2015 al dat dit mogelijk was, ingeval van schending van het gelijkheids- en/of het vertrouwensbeginsel . Echter, tot toepassing van een uitzondering is het nooit gekomen, omdat van schending van een vertrouwens- of gelijkheidsbeginsel nog niet was gebleken (zie: ABRvS 16 maart 2016).

In drie uitspraken van 28 december 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het eerst het relativiteitsvereiste gecorrigeerd (ECLI:NL:RVS:2016:3451, ECLI:NL:RVS:2016:3453 en ECLI:NL:RVS:2016:3454). In navolging van het advies van A-G Widdershoven oordeelde de Afdeling dat sprake was van schending van het gelijkheidsbeginsel, wat ertoe leidde dat de SlijtersUnie beroep kon doen op schending van een norm die haar belangen niet beoogt te beschermen. Gelet op de schending van het gelijkheidsbeginsel werd de relativiteitseis buitenspel gezet, zodat het beroep van de SlijtersUnie op de normschending slaagde en het besluit werd vernietigd.

Feitelijk had dit tot resultaat dat ook in slijterijen in supermarkten altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn.

Voor een meer uitgebreid artikel en een toelichting op het relativiteitsvereiste verwijzen wij u naar ons blog op onze website.

Meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met mr. Ronald Pieterse of mr. Jan Jacobse.

< Naar overzicht