"Een foute aangifte kan in een forse naheffing resulteren. Dat heeft substantiële financiële consequenties, die voorkomen kunnen worden door afspraken tussen ex-partners juridisch vast te leggen."

Belastingdienst start campagne voor scheidende stellen
Op maandag 26 augustus 2019 is de Belastingdienst gestart met een voorlichtingscampagne voor gescheiden stellen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze stellen veel meer fouten maken bij het invullen van de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen dan stellen die nog getrouwd zijn. De Belastingdienst wil voorkomen dat pas gescheiden stellen later mogelijk forse naheffingen krijgen.

Uit twee recente steekproeven van de Belastingdienst bij 1800 pas gescheiden Nederlanders blijkt onder andere dat scheidende stellen met een eigen woning 2,5 keer zoveel fouten maken bij hun aangifte dan nog getrouwde koppels.

Meer kans op forse naheffingen
De Belastingdienst geeft aan: “Een foute aangifte kan in een forse naheffing resulteren. Of iemand moet ineens honderden of duizenden euro's aan teveel ontvangen toeslagen terugbetalen of loopt juist toeslagen mis. Dat heeft substantiële financiële consequenties, sommige mensen belanden daardoor zelfs in de schuldsanering.” Met de campagne ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’ wil de Belastingdienst dit helpen voorkomen, mede door gescheiden stellen op de veelgemaakte fouten te wijzen. Ook is er voor hen een online checklist gemaakt.

Gezamenlijke koopwoning
Met name het bezit van een gezamenlijke koopwoning vergroot het risico op fouten. Vaak trekken ex-partners beiden de volledige hypotheekrente af en dat mag niet, aldus de Belastingdienst. Daarnaast wordt hypotheekrente regelmatig als betaalde alimentatie afgetrokken, zonder dat dergelijke afspraken op papier staan.

Kinderopvangtoeslag
Tevens worden er vaak fouten gemaakt met de aanvraag van kinderopvangtoeslag. Als sprake is van co-ouderschap waarin de ouders beide evenveel voor de kinderen zorgen en beiden gebruik maken van kinderopvang, dan komen ze ook beiden in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Nu een kind uitsluitend bij één van de ouders ingeschreven kan staan, kan de andere ouder alleen toeslag aanvragen als de Belastingdienst op de hoogte is van het co-ouderschap. Dit moet men schriftelijk aan kunnen tonen, bijvoorbeeld door middel van een ouderschapsplan.

Tip: doe gezamenlijk aangifte en zet afspraken op papier
De Belastingdienst geeft het advies aan pas gescheiden stellen om nog één keer als fiscale partners de aangifte inkomstenbelasting in te vullen. Dat is wettelijk toegestaan en biedt de kans om nog eenmaal de inkomsten en aftrekposten op gunstige wijze te verdelen. Een gezamenlijke aangifte levert volgens de Belastingdienst tevens beduidend minder fouten op.

Op het moment dat mensen uit elkaar gaan is het verstandig afspraken over fiscale zaken te maken en op papier te zetten met behulp van een echtscheidingsconvenant. Daarnaast adviseren wij mensen met een voorlopige aanslag deze aan te passen en niet te wachten tot de aangifteperiode van het jaar daarop. Ook is het belangrijk toeslagen op tijd te wijzigen of aan te vragen”, zo stelt de Belastingdienst.

Praktische tips voor scheidende stellen
Wie in het verleden samen met de ex-partner de belastingzaken regelde, moet tijdens een scheiding op korte termijn een aantal praktische zaken regelen:

 • Controleer op welk rekeningnummer toeslagen of belastingteruggaven worden
  ontvangen en laat dit rekeningnummer indien nodig wijzigen.
 • Geef een adreswijziging door aan de gemeente. De Belastingdienst krijgt de
  dreswijzing vervolgens door van de gemeente.
 • Bespreek een eventueel fiscaal partnerschap voor de Belastingdienst voor de rest
  van het kalenderjaar met uw ex-partner. Wie hiervoor kiest, mag bij de jaarlijkse
  belastingaangifte nog één keer de inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen.
 • Schakel één van onze advocaten in en laat ons uw afspraken over co-ouderschap,
  belasting- en toeslagzaken vastleggen in een echtscheidingsconvenant en/of
  ouderschapsplan.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Joke Mikes of Simone van Bree

< Naar overzicht