"In Nederland geldt de regel dat de partij die als eerste naar zijn algemene voorwaarden verwijst de “battle” wint."

Als beide partijen algemene voorwaarden gebruiken

De meeste ondernemers stellen bij de start van hun onderneming algemene voorwaarden op. Vaak bevatten deze voorwaarden bedingen die de aansprakelijkheid beperken, klachttermijnen en een omschrijving van omstandigheden die overmachtssituaties opleveren. Het gebruik van de juiste algemene voorwaarden versterkt de juridische positie van de ondernemer en biedt daarmee meer mogelijkheden om een geschil te de-escaleren of te voorkomen.

Battle of the forms

Maar wat te doen als ook de zakenrelatie algemene voorwaarden gebruikt? Het is dan niet altijd duidelijk wiens voorwaarden voorgaan. Juristen noemen dit “the battle of the forms”.

In Nederland geldt de regel dat de partij die als eerste naar zijn algemene voorwaarden verwijst de “battle” wint. Zijn voorwaarden zullen onderdeel uitmaken van de overeenkomst, tenzij de wederpartij die voorwaarden uitdrukkelijk afwijst. Van “uitdrukkelijk afwijzen” is geen sprake als de wederpartij alleen naar zijn eigen voorwaarden verwijst of als er in een e-mail een standaardzin is opgenomen, dat de voorwaarden van de wederpartij worden afgewezen. De afwijzing moet op zo’n manier gebeuren, dat het de aanbieder niet kan ontgaan dat zijn voorwaarden niet van toepassing zullen zijn.

De zaak ITC B.V./Alhra B.V.

Recentelijk nog heeft het Gerechtshof Den Haag deze regel toegepast.

Het gaat om automatiseringsbedrijf ITC B.V. Dit bedrijf levert een backupsysteem aan Alhra B.V., een onderneming die zich bezig houdt met de verkoop en montage van kozijnen. Onderaan de opdrachtbevestiging schrijft ITC B.V. dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. In deze voorwaarden is de aansprakelijkheid van ITC B.V. beperkt: schade als gevolg van dataverlies wordt uitgesloten.

Alhra B.V. heeft de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend en per e-mail teruggestuurd aan ITC B.V. Onderaan deze e-mail staat de standaard tekst:

Op al onze (rechts)handelingen zijn de algemene voorwaarden van Alhra B.V. van toepassing, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders hebben vermeld. Toepasselijkheid van niet door ons gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Wanneer het backupsysteem van Alhra B.V. crasht en alle opgeslagen bedrijfsinformatie van Alhra B.V. verloren gaat, stelt Alhra B.V. ITC B.V. aansprakelijk voor de schade van bijna vier miljoen euro. ITC B.V. beroept zich op de exoneratieclausule in haar algemene voorwaarden.

Bij het hof betoogt Alhra B.V. tevergeefs dat hij de toepasselijkheid van de voorwaarden van ITC B.V. heeft uitgesloten. Een uitdrukkelijke afwijzing van de voorwaarden van ITC B.V. is volgens het hof niet te lezen in de standaardtekst onder het bericht, waarin verder slechts staat dat Alhra B.V. de opdracht accepteert. ITC B.V. hoefde hieruit niet af te leiden dat Alhra B.V. niet instemde met de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden.

Conclusie

Deze voorbeeldzaak toont aan dat het op de juiste wijze hanteren van algemene voorwaarden loont, en dat de gevolgen van het onjuist afwijzen van algemene voorwaarden de ondernemer heel duur kan komen te staan. Het is belangrijk om goed in de gaten te (laten) houden, of uw zakenpartners ook algemene voorwaarden gebruiken en of u deze voorwaarden op de juiste manier afwijst. Op die manier voorkomt u dat u voor vervelende verrassingen komt te staan. Justion Advocaten heeft een algemene voorwaarden check ontwikkeld. Wilt u hier meer over weten, neem gerust contact op met mr. Menachem de Jonge of mr. Mieke Verhoeff.

< Naar overzicht