Paul Adriaanse heeft samen met Ali Mohammad (UL) twee annotaties geschreven naar aanleiding van diverse, voor de rechtspraktijk relevante rechterlijke uitspraken over de vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang. In de annotaties bespreken zij onder meer het rechtskarakter van dergelijke vaststellingsbesluiten in de zin van de Wet markt en overheid en de mogelijkheid voor ondernemers en andere belanghebbenden daartegen bezwaar en beroep in te stellen. Ook gaan zij in op de beslissingsruimte die bij zulke besluiten toekomt aan de overheid en de daarbij passende mate van rechterlijke toetsing, de belangen die zullen moeten worden afgewogen en de in acht te nemen zorgvuldigheid bij de voorbereiding van zulke besluiten, in het bijzonder gelet op de positie van belanghebbende ondernemers. De door de wetgever recent voorgestelde aanscherping van de ‘algemeenbelanguitzondering’ uit de Wet markt en overheid komt in de annotaties eveneens aan de orde.

De annotaties zijn gepubliceerd in het laatste nummer van 2017 van het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht. Lees hier de annotatie bij CBb 21 december 2016 over vermeende concurrentievervalsing door de gemeentelijke exploitatie van sportaccommodaties. Lees hier de annotatie bij Rechtbank Rotterdam 31 augustus 2017 over de vaststelling van een proef gratis parkeren op zaterdagen in gemeentelijke parkeergarages in het algemeen belang.

Mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse is bij Justion Advocaten werkzaam als advocaat op de specialisatiegebieden Subsidie- en staatssteunrecht, Bestuursrecht, Overheidsaansprakelijkheid en Overheidspraktijk. Daarnaast is hij parttime universitair hoofddocent bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

< Naar overzicht