Specialisaties

Arbeidsrecht
Ontslagrecht
Sociaal Zekerheidsrecht
Sportrecht

Bio

Mr. D.W. (Diel) Boere is in 1992 bedrijfs- en privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en sinds 1993 als advocaat gevestigd te Terneuzen. Tijdens zijn studie was Diel werkzaam in diverse managementfuncties en - in de rang van majoor - als docent bij de Militair Juridische Dienst van de Koninklijke Landmacht. Sinds zijn overstap naar de advocatuur in 1993 is hij werkzaam geweest in de bedrijvenpraktijk en heeft hij zich gaandeweg toegelegd op het arbeids- en ontslagrecht, alsmede het sociaal zekerheidsrecht. In 2004 heeft Diel de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie met goed gevolg afgerond. Daarnaast heeft hij zich de laatste jaren verdiept in het sportrecht.
 
Diel heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in individuele ontslagprocedures, reorganisaties, bedrijfsmanagement, sportrecht en het doceren op deze terreinen.

Diel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Sportrecht

Deze registratie verplicht Diel elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Specialisatieopleiding

Grotius Academie Arbeidsrecht

Nevenactiviteiten

Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Lid Vereniging voor Sport en Recht (VSR)
Lid VNO/NCW Brabant Zeeland
Lid Rotaryclub Terneuzen
KNVB Registered Intermediairy

Kennismaken?

Als u met ons van gedachten wilt wisselen over uw zaak of als u eens kennis wilt maken met ons kantoor, neemt u dan gerust contact op.

E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Mobiel telefoonnummer: 
< Naar overzicht