Blog Door mr. F.G. (Gülsüm) Yilmaz, mr. M.J. (Matthijs) Hoekstra

De rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2020:4497) heeft onlangs een uitspraak gedaan over een werknemer die herhaaldelijk heeft gelogen over een vakantie naar een gebied met code oranje. Het meerdere malen liegen en het overleggen van vervalste documenten leidden tot het oordeel dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld op grond waarvan de arbeidsovereenkomst is ontbonden en waarbij de werkgever de transitievergoeding niet hoeft te betalen.

Wat speelde er in deze zaak?

De werknemer is sinds 1990 in dienst van de Rijksoverheid. Op 1 mei 1997 wordt werknemer voor onbepaalde tijd aangesteld als senior complexbeveiliger bij de
Dienst Justitiële Inlichtingen. In het functieprofiel van de werknemer wordt integriteit als één van de competenties genoemd. Op de arbeidsovereenkomst van de werknemer is naast de wet en Cao Rijk ook de Gedragscode Integriteit Rijk en de Gedragscode DJI van toepassing.

DJI heeft voorafgaand aan de zomervakantieperiode aan haar werknemers informatie verstrekt over hoe werknemers moeten omgaan met vakanties naar gele, oranje en rode gebieden. In een nieuwsbrief is opgenomen dat indien een werknemer reist naar een land waar op dat moment code rood of oranje geldt en niet kan terugkeren naar Nederland of bij terugkomst in Nederland in quarantaine moet, deze situatie voor rekening en risico van de werknemer komt. De werknemer moet dan extra vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen.

In de periode van 22 juli tot en met 15 augustus 2020 heeft werknemer verlof genomen. In die periode is hij in Turkije geweest. Op dat moment gold echter voor Turkije in verband met het coronavirus code oranje. Op 12 augustus 2020 heeft tussen werknemer en zijn leidinggevende telefonisch contact plaatsgevonden. Tijdens dat gesprek heeft werknemer verklaard dat hij op dat moment in München was en dat hij daarvoor in Griekenland is geweest. Voor die gebieden gold op dat moment code geel.

Na zijn vakantie is de werknemer weer aan het werk gegaan bij DJI. Bij de werkgever is de twijfel gerezen over de vraag of werknemer tijdens zijn vakantie in een code oranje gebied is geweest. Werknemer is hiermee meermaals door verschillende personen geconfronteerd maar heeft die vragen ontkennend beantwoord. De werknemer heeft ook schriftelijk bevestigd dat hij tijdens zijn vakantie enkel in Duitsland en Griekenland is geweest. Meerdere collega’s van werknemer hebben echter verklaard dat werknemer wel in Turkije is geweest.

Vervolgens heeft werknemer een ondertekend document aan DJI verstrekt met daarin gegevens van een retourvlucht tussen Düsseldorf en Rhodos. De werkgever bleef twijfelen aan de juistheid van het verhaal van de werknemer en heeft
DJI Bureau Integriteit ingeschakeld om te onderzoeken in welke landen werknemer tijdens zijn vakantie is geweest. Werknemer meldt zich ziek en ook aan de bedrijfsarts verklaart hij dat hij tijdens zijn vakantie niet in Turkije is geweest. In een gesprek met Bureau Integriteit verklaart werknemer dat hij tijdens zijn vakantie wel in Turkije is geweest en dat hij dit voor zijn leidinggevende heeft verzwegen uit angst dat hij in verband met een verplichte quarantaine loon zou mislopen. Daarnaast heeft hij toegelicht dat hij de vlieggegevens die hij aan zijn werkgever heeft overgelegd van internet heeft gehaald en bij het reisbureau heeft laten ondertekenen.

Gelet op het voorgaande heeft de werkgever de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

Het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer zich niet als een goed ambtenaar heeft gedragen en in strijd met de geldende gedragscodes heeft gehandeld. Werknemer heeft namelijk tot vijf keer toe in strijd met de waarheid verklaard dat hij in de zomer niet naar Turkije is geweest en heeft hij een vals document overgelegd. Dit heeft hij gedaan tegenover meerdere leidinggevenden en de bedrijfsarts. Hij heeft dit zelfs schriftelijk bevestigd. De werknemer heeft daarmee in strijd met de kernwaarden zoals vastgelegd in de gedragscodes gehandeld. Deze omstandigheden zijn zo ernstig en verwijtbaar dat van de werkgever niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Het langdurige en onberispelijke dienstverband van de werknemer zijn factoren waarmee de kantonrechter rekening houdt. Toch wegen die omstandigheden niet op tegen het ernstige plichtsverzuim waaraan werknemer zich met het herhaaldelijk liegen over zijn vakantiebestemming en de staving hiervan met een vervalst document schuldig heeft gemaakt. De kantonrechter ontbindt dan ook de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van de transitievergoeding aan de werknemer.

Heeft u vragen over deze uitspraak of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen? Neem dan gerust contact op met een van onze leden van Team Arbeidsrecht.

Jelle van Roeyen
Diel Boere
Matthijs Hoekstra
Gracia Dierikx
Gülsüm Yilmaz

 

 

 

Auteurs

< Naar overzicht