Blog Door mr. S.C.S. (Simone) van Bree, mr. J. (Joke) Mikes

Als u partneralimentatie betaalt aan uw ex-partner, kunt u deze alimentatie op dit moment vaak fiscaal aftrekken. U mag de partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting namelijk als aftrekpost opnemen. Afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen is de betaalde partneralimentatie in 2019 tegen een tarief van maximaal 51,75% aftrekbaar. Uw ex-partner dient hetzelfde bedrag als belastbaar inkomen in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting op te nemen.

Fiscale veranderingen partneralimentatie
Met ingang van 2020 zal de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie stapsgewijs worden verlaagd. Dit houdt in dat de partneralimentatie in de meeste gevallen moet worden herberekend en worden verlaagd. De wijziging heeft dus ook gevolgen voor de alimentatiegerechtigde, die vervolgens mogelijk een lager bedrag zal ontvangen. Voor de ontvangende ex-partner is dit een extra nadeel, omdat ook de duur van de partneralimentatie zal worden verkort. Voor meer informatie over de verkorting van de duur van de partneralimentatie verwijzen wij u graag naar onze nieuwsberichten van 30 april 2019 en 21 mei 2019.

Daling belastingaftrek partneralimentatie vanaf 2020
Vanaf 2020 vermindert dus de belastingaftrek van partneralimentatie. Dan wordt het hoogste belastingtarief geleidelijk afgebouwd waartegen u de betaalde partneralimentatie in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De maximale belastingaftrek van partneralimentatie wordt in de komende jaren afgebouwd van een tarief van maximaal 51,75% in 2019 tot een basistarief van 37,05% in 2023.

De afbouw van het aftrekpercentage ziet er als volgt uit:

Jaar        Aftrekpercentage

2020       46%
2021       43%
2022       40%
2023       37,05%                    

Bedraagt uw belastbaar inkomen meer dan € 68.500,-? Dan kan de beperking van de belastingaftrek van partneralimentatie in de komende jaren tot gevolg hebben dat u minder belastingvoordeel heeft. De lagere en middeninkomens hebben weinig tot geen last van de wijziging. 

Voorbeeld
Wanneer de alimentatiebetaler bijvoorbeeld € 600,- per maand betaalt aan partneralimentatie, heeft de alimentatiebetaler na aftrek van 51,75% € 289,50 netto maandlast. Bij aftrek tegen 37,05% wordt de netto maandlast € 377,70. Het verschil tussen voor en na de wijziging is € 88,20 per maand.

Herziening partneralimentatie?
Bij de vaststelling van partneralimentatie wordt het voordeel van de belastingaftrek meegenomen. Betaalt u partneralimentatie en bedraagt uw belastbaar inkomen in box 1 meer dan circa € 68.500,-? Dan kunnen uw netto alimentatielasten vanaf 2020 flink stijgen als de belastingaftrek van partneralimentatie geleidelijk verder wordt beperkt. Misschien is deze ontwikkeling een aanleiding om de berekening van uw partneralimentatie aan te passen. Wilt u een advies inzake partneralimentatie? Neem gerust contact op met onze collega’s Joke Mikes en Simone van Bree.

Auteurs

< Naar overzicht