Blog Door mr. N.M. (Nienke) Slump

Sinds de woordvoerder van het Witte Huis de term “alternative facts” introduceerde toen hij beweerde dat er nog nooit zoveel toeschouwers aanwezig waren als tijdens de inauguratie van Trump, zijn alternatieve feiten in de media een begrip geworden. Voor de goede orde: “alternatieve feiten” zijn geen feiten maar kletskoek.

Met verbazing hoorde ik dan ook een franchisegever, lid van de Nederlandse Franchisevereniging (NFV) op 15 december 2016 (en vorige week vergelijkbaar) op de radio bij ‘BNR Zakelijk’ de volgende alternatieve feiten presenteren:

“Vanuit de Nederlandse Franchisevereniging zijn geen vertegenwoordigers aangesteld. (…) door Economische Zaken zijn er twee Franchisegevers uitgekozen die zonder ruggespraak en mandaat van de Nederlandse Franchisevereniging een code hebben opgesteld.”

De NFV was één van de weinigen die in mei 2014 tijdens een Ronde Tafel bijeenkomst in de Tweede Kamer zelfregulering bepleitte boven wetgeving. Zij was er ‘levend bij’ toen in 2014 het startschot voor zelfregulering werd gegeven. Zo schreef de NFV op 6 oktober 2014 aan het ministerie:

Als NFV zetten we ons daar graag voor in en hebben we de toonaangevende formules achter ons staan. Voor de vertegenwoordiging in de ‘schrijfgroep’ hebben we een tweetal ijzersterke kandidaten bereid gevonden. Een directeur met een brede retailachtergrond, en een directeur vanuit een grote dienstverlenende organisatie. We ondersteunen als NFV de aanpak zoals het ministerie deze heeft voorgesteld.”

Om te onderstrepen waarom de NFV beide franchisegevers voor de schrijfgroep wilde aanleveren, schreef zij op 8 oktober 2014:

De NFV heeft zo’n 250 leden, waarvan circa 200 van de 750 formules in Nederland. Qua omzet vertegenwoordigen de bij NFV aangesloten formules echter ruim 50%.”

Op diezelfde dag schreven de medewerksters van het ministerie dan ook:

“Tenzij we berichten krijgen van franchisegevers (ondernemers die als franchisegever een formule beheren) dat zij het hiermee oneens zijn, lijkt het ons het beste om verder te gaan met de kandidaten die de NFV heeft voorgesteld voor de franchisegeverskant.”

En zo geschiedde. In een interview met het blad Franchiseplus van 19 november 2014 vertelt de NFV:

“De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) heeft zitting in de Schrijfgroep met twee franchisegevers vanuit haar bestuur. Een afgevaardigde vanuit de non-food retail en een afgevaardigde vanuit de dienstverlening. De NFV kiest voor een afvaardiging door ondernemers omdat zij van mening is dat een code en een vorm van zelfregulering vooral goed toepasbaar moet zijn in de praktijk.”

In juni 2015 werd door deze schrijfgroep de concept code gepresenteerd. Begin september 2015 werd een ‘brandbrief’ naar de minister gestuurd waarin stond:

Ondertekenende Partijen hebben zeer grote problemen met het tot nu toe gevolgde proces, en herkennen zich niet in de inhoud van de (…) NFC en worden de facto dus niet vertegenwoordigd in de Schrijfcommissie.

Verrassend was het dan ook dat deze "brandbrief" ook was verstuurd namens de NFV. De eigen ‘vertegenwoordigers’, werden plotseling tussen aanhalingstekens geplaatst. Zo staat in de brandbrief te lezen:

“De “twee vertegenwoordigers” van FG die zitting hebben in de Schrijfcommissie zitten daar op eigen, persoonlijke titel”.

Eerder omschreef de NFV deze “twee vertegenwoordigers” nog als "ijzersterke kandidaten" "voor de vertegenwoordiging". En als klap op de vuurpijl beweert de NFV in april 2017 dat minister Kamp zelfregulering zou blokkeren. Een “alternatief feit”?

Het was namelijk juist de minister die het door de NFV bepleitte zelfreguleringsproces de afgelopen 2,5 jaar faciliteerde met het vrijmaken van minstens twee ambtenaren, het openstellen van het ministerie inclusief koffie, thee en limonade. Het resultaat mag er zijn: een code vanuit twee invalshoeken op weg naar meer (machts)evenwicht. De NFV bewijst met haar wispelturige houding en presentatie van alternatieve feiten vooral hoe zeer een wettelijke regeling nodig is.

mr. N.M. (Nienke) Slump

mr. N.M. (Nienke) Slump

Franchiserecht, Contractenrecht, Ondernemingsrecht...

Over de auteur

Mr. N.M. (Nienke) Slump is in 1993 in Amsterdam als advocaat haar loopbaan begonnen en is sinds 2003 werkzaam bij Justion Advocaten. Zij is gespecialiseerd in franchiserecht (en aanverwante rechtsfiguren zoals distributie, dealerschap e.d.), algemeen ondernemingsrecht, onderwijsrecht en erfrecht. Vanaf 2013 tot heden mengt zij zich actief in de maatschappelijke discussie rondom franchise en het voorkomen van oneerlijke handelspraktijken daarbij. Zo was zij onder meer betrokken bij de opstelling van de Nederlandse Franchisecode die op 17 februari 2016 aan de minister werd aangeboden. Zij is nog steeds betrokken bij diverse stichtingen die zich blijvend inzetten voor verbetering van de positie van franchisenemers.
< Naar overzicht