Specialisaties

Franchiserecht
Contractenrecht
Ondernemingsrecht
Erfrecht

Bio

Mr. N.M. (Nienke) Slump studeerde in 1990 in Utrecht en in Leuven en is afgestudeerd in het Nederlands Recht, met Europeesrechtelijke aantekening, aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie startte zij als beleggingsjurist bij Nationale Nederlanden waar zij zich onder meer bezig hield met de diverse juridische aspecten van bedrijfsfinancieringen en de juridisch aspecten van vastgoedbeheer en -ontwikkeling.
 
Nienke is sinds 1993 als advocaat werkzaam geweest in Amsterdam. Zij startte in 2003 bij Justion Advocaten. Nienke is gespecialiseerd in franchiserecht (en aanverwante rechtsfiguren zoals distributie, dealerschap e.d.), algemeen ondernemingsrecht, onderwijsrecht en erfrecht.

Vanaf 2013 tot heden mengt Nienke zich actief in de maatschappelijke discussie rondom franchise en het voorkomen van oneerlijke handelspraktijken daarbij. Zo was zij onder meer betrokken bij de opstelling van de Nederlandse Franchisecode die op 17 februari 2016 aan de minister werd aangeboden. Nienke is nog steeds betrokken bij diverse stichtingen die zich blijvend inzetten voor verbetering van de positie van franchisenemers. Zij doet dit onder meer door (samen) constructief bij te dragen aan het wetgevingstraject dat voortvloeit uit het huidige regeerakkoord. Het wetsvoorstel is in juli 2019 naar de Raad van State gestuurd, voorafgaande aan de behandeling in de Tweede Kamer. Dat was een mooie mijlpaal!

Nienke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht Nienke elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Publicaties

  • ‘Franchise: walhalla of wurgcontract?’, uitgave ter gelegenheid van het gelijknamige lustrumsymposium van Justion Advocaten, april 2016

Nevenactiviteiten

Lid Vereniging voor Arbeidsrecht
Bestuurslid Zeeuwse Meesters
Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Zeeland (VAAZ)
Lid Soroptimisten
Onbezoldigd adviseur van het Zeeuwse Vrouwenplatform
Bestuurslid van diverse maatschappelijke non-profit organisaities

Kennismaken?

Als u met ons van gedachten wilt wisselen over uw zaak of als u eens kennis wilt maken met ons kantoor, neemt u dan gerust contact op.

E-mailadres: 
Telefoonnummer: 
Mobiel telefoonnummer: 
< Naar overzicht