Durf te dromen, maar blijf scherp

Actualiteiten

Uitnodiging overlastmiddag 5 juli 2016

Welke verplichtingen heeft de verhuurder bij de aanpak van overlast?
Hoe pakt de verhuurder een overlastsituatie efficiënt en doeltreffend aan?
Hoe gaat een ontruiming in zijn werk en wat zijn hierbij belangrijke aandachtspunten?

Op dinsdagmiddag 5 juli 2016 organiseert Justion Advocaten in samenwerking met Syncasso een workshop waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Tijdens deze bijeenkomst zal de overlastproblematiek vanuit verschillende perspectieven worden belicht. De gemeente Breda geeft een presentatie over haar ervaringen en instrumenten om overlast te bestrijden. Huurrecht advocaten van Justion Advocaten zullen een presentatie verzorgen over de juridische aanpak van overlast en Syncasso zal een presentatie geven over de juridische en praktische kant van het ontruimen van huurwoningen.

Er is uiteraard gelegenheid voor het stellen van vragen. Daarnaast ontvangt u aan het einde van de middag de praktijkgids “Aanpak van overlast in huurwoningen” met daarin handige tips voor de aanpak van overlast.

Na afloop van de bijeenkomst is er aansluitend een borrel en praten wij graag nog even met u na.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Heeft u interesse? Geef u uiterlijk 28 juni 2016 op via aanmelden@justionadvocaten.nl

Locatie: Van der Valk Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, Breda

Datum en tijd: Dinsdag 5 juli 2016 vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur met aansluitend een borrel

Wij begroeten u graag op 5 juli a.s.!

Met vriendelijke groet,    

Team Vastgoed Justion Advocaten Syncasso
mr. Joke Mikes  Mark Mijdam
mr. Lizelotte de Hoog Henk Dijk
mr. Menachem de Jonge  Robert de Koning

                            

Nienke Slump bij BNR inzake Franchise Code

Dinsdag 10 mei 2016 was Nienke Slump te horen bij BNR Juridische Zaken over het onderwerp 'Franchisen volgens code". Tijdens dit item kwamen advocaten van zowel franchisegevers als -nemers aan het woord.

Nienke Slump onderstreepte dat de nieuwe Nederlandse Franchise Code geschreven is door franchisenemers en franchisegevers na een zorgvuldig en langdurig proces. Dat franchisegevers zich daartegen verzetten omdat zij hun stevige rechtspositie willen behouden is niet geheel onbegrijpelijk. Deze houding staat echter haaks op het doel van evenwichtigheid die met de Code juist wordt nagestreefd. Deze gezamenlijke doelstelling was juist ook in samenspraak met de hele franchisesector (franchisegevers en franchisenemers) als opdracht aan de schrijvers meegegeven.

De uitzending van BNR Juridische Zaken is hier terug te luisteren.

 

Is de bankierseed een wassen neus?

De Tuchtcommissie voor banken heeft een jaar na de invoering van de bankierseed nog geen enkele uitspraak gedaan, zo kopte het Financieel Dagblad op vrijdag 1 april 2016. De Tuchtcommissie komt in veel gevallen niet toe aan de behandeling van klachten, omdat de aanklager deze afwijst met het argument dat de klachten zien op civielrechtelijk handelen van de bank. De klager moet zich maar tot de civiele rechter wenden, met alle tijd en kosten van dien.

Sinds april 2015 geldt voor banken dat alle medewerkers (behalve externen en inleenkrachten) zich door middel van de bankierseed conformeren aan de gedragsregels van banken. Om er voor te zorgen dat de bankierseed daadwerkelijk wordt nageleefd, is op initiatief van de bankensector het tuchtrecht ingevoerd. Hiervoor is de Stichting Tuchtrecht Banken opgericht met een aanklager en een commissie van tuchtrechters. Iedereen die te maken heeft met een schending van de bankierseed kan een klacht melden bij de aanklager van de Tuchtcommissie. De aanklager bepaalt uiteindelijk zelf of een melding wordt voorgelegd aan de Tuchtcommissie.

Ook binnen onze praktijk kan het tuchtrecht van banken een belangrijke rol spelen. Het komt regelmatig voor dat een ondernemer behoefte heeft aan inzage in zijn kredietdossier, bijvoorbeeld  om een beeld te kunnen vormen van de informatie op basis waarvan de bank hem een financiering heeft verstrekt of om te bezien of de bank hem juist heeft geadviseerd. Helaas hebben ondernemers vaak te maken met banken die weigeren om inzage te geven in het kredietdossier, zelfs als duidelijk is dat het belang van de ondernemer daarmee gediend is. En dat is opmerkelijk. Volgens gedragsregel 3 van de bankierseed zweert/belooft de bankmedewerker het belang van de klant centraal te stellen. De bankmedewerker die weigert om inzage te geven in het dossier van zijn klant handelt niet conform deze gedragsregel. Daar kan de betreffende bankmedewerker wellicht een goede reden voor hebben, maar het is aan de tuchtrechter – en niet aan de civiele rechter – om te beoordelen of de bankierseed in dat geval is geschonden.

Advocaten en medici zullen zich wel twee keer bedenken voordat zij een verzoek van hun cliënt tot inzage in het dossier afwijzen. De advocaat of arts die dit weigert, kan een klacht bij de tuchtrechter tegemoet zien. Het is opmerkelijk dat banken hier een uitzonderingspositie innemen. Banken beogen – net als advocaten en medici – een professionele sector te zijn. Daarom is het belangrijk dat zij bewerkstelligen dat klachten over de handelswijze van haar medewerkers de tuchtrechter daadwerkelijk bereiken, anders is de bankierseed niets meer dan een wassen neus.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op met mr. Menachem de Jonge.

Geslaagd lustrumsymposium ĎFranchise: walhalla of wurgcontract?í

Geslaagd lustrumsymposium ĎFranchise: walhalla of wurgcontract?í

Vijftien mooie jaren zijn voor Justion Advocaten voorbij gevlogen. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben wij op 14 april 2016 het symposium 'Franchise: walhalla of wurgcontract?' georganiseerd. Het was een heel geslaagd evenement dat veel discussie heeft losgemaakt bij de aanwezigen.
Lees meer Ľ

Rechter kan open normen van franchisecode invullen

Contracten bevatten zoveel plichten voor franchisenemer dat er meestal wel een stok is om onwillige hond mee te slaan.

Klik hier om het volledige opiniestuk van mr. Nienke Slump, zoals verschenen in het Financieel Dagblad van 15 april 2016, te lezen.

Franchisespreekuur

Bent u franchisenemer en heeft u vragen over uw franchisecontract? Komen de prognoses niet uit? Dreigt uw franchisegever met een leveringstop? Is de huur van uw bedrijfsruimte opgezegd of beconcurreert uw franchisegever u met internetverkoop? Voor juridisch advies over alle vragen met betrekking tot franchise kunt u terecht op ons gratis Franchisespreekuur. Bel of mail een van de advocaten van ons Team Franchise voor het maken van een afspraak. U kunt ook het handige boekje "Tips and tricks voor (startende) franchisenemers" gratis downloaden door hier te klikken.

Gezocht: ervaren, ambitieuze advocaat-medewerker M/V

Wij zoeken een ervaren, ambitieuze advocaat-medewerker M/V voor onze vestiging in Rotterdam. Voor meer informatie klik hier.

U bent verhuurder en ontvangt klachten over (buren)overlast?

Bent u verhuurder en ontvangt u klachten over (buren)overlast? Hoe pakt u overlast effectief aan? Hoe bouwt u een dossier op? Hoe sommeert u een overlastgever? En wanneer kun je naar de rechter om ontruiming van de woning te vorderen? Het Team Vastgoed heeft een handige praktijkgids met antwoorden op deze vragen, handige voorbeeldbrieven, een checklist en een voorbeeld dagvaarding. Download hier gratis "Aanpak van overlast in huurwoningen". Natuurlijk kunt ook vrijblijvend contact opnemen met een van de advocaten van ons Team Vastgoedrecht.

Reactie Team Franchise Justion Advocaten op Nederlandse Franchise Code

Tot en met dinsdag 28 juli 2015 had iedere belanghebbende, oftewel een ieder die op enige manier is betrokken bij het onderwerp franchise, de kans om te reageren op het concept van de Nederlandse Franchise Code (hierna: gedragscode). Het concept van deze gedragscode heeft zes weken ter consultatie gelegen en kon door iedere belanghebbende worden voorzien van feedback. Ook team Franchise van Justion Advocaten heeft de gedragscode van commentaar voorzien, die u hier kunt lezen.

Ons team is van mening dat een evenwichtig speelveld voor franchisenemer en franchisegever van groot belang is.

De reactietermijn is inmiddels verstreken en de Schrijfcommissie van de Nederlandse Franchise Code (hierna: Schrijfcommissie) maakt op dit moment inzichtelijk welke belanghebbenden op het concept van de gedragscode hebben gereageerd. Daarnaast wordt de ontvangen input verwerkt door de Schrijfcommissie en zal worden vastgesteld hoe het verdere proces wordt vormgegeven.

Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe gedragscode nauwlettend in de gaten.

Wanneer u vragen hebt over de gedragscode of indien u vragen hebt over andere franchisegerelateerde kwesties, neemt u dan gerust contact met ons Team Franchise op!

De huurprijsscan helpt ondernemers aan een lagere huur!

Wist u dat veel ondernemers recht hebben op een lagere huurprijs? Zij zitten vast aan een hoge huurprijs, terwijl de huurprijzen onder invloed van de economische crisis de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. En door de jaarlijkse huurverhoging betalen zij ieder jaar alleen nog maar meer huur. De wet biedt huurders van bedrijfsruimte die te veel huur betalen de mogelijkheid om de huurprijs te verlagen.

Justion Advocaten en Molenaar Bedrijfshuisvesting B.V. helpen huurders van bedrijfsruimte aan een lagere huur. Dat kan duizenden euro’s per jaar schelen.

Wij helpen u in drie stappen.

Stap 1: Aan de hand van uw huurovereenkomst bekijken wij of uw situatie voldoet aan de eisen die de wet stelt om uw huurprijs te verlagen.

Stap 2: Vervolgens onderzoeken wij of de huurprijs te hoog is.

Stap 3: Ten slotte onderhandelen wij met de verhuurder over een lagere huurprijs.
Als het nodig is, stappen wij voor u naar de rechter om een lagere huurprijs af te dwingen.

Tarief
Het tarief voor stappen 1 en 2 gezamenlijk is slechts € 250,= exclusief BTW. Na deze stappen weet u of u in aanmerking komt voor een huurprijsverlaging en of u dus een besparing van uw huisvestingskosten kunt realiseren.

Het tarief voor stap 3 is een vaste prijs, die afhankelijk is van het bereikte resultaat. Zo heeft u vooraf zekerheid over de kosten èn leidt een huurprijsvermindering ook daadwerkelijk tot een kostenbesparing voor uw onderneming!

Heeft u interesse in de huurprijsscan of wenst u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor via 010 – 440 31 06 of jmi@justionadvocaten.nl.

Tips & Tricks voor (startende) franchisenemers

Tips & Tricks voor (startende) franchisenemers

Bent u van plan een franchisevestiging te starten of bent u franchisenemer? Dan is het belangrijk om en aantal zaken goed in de gaten te houden om te voorkomen dat u later voor (onaangename) verrassingen komt te staan.

Justion Advocaten heeft daarom een boekje ‘Tips & Tricks voor (startende) franchisenemers uitgebracht. Dit boekje kunt u bij ons opvragen door een mail te sturen met daarin uw naam en adres naar het mailadres franchise@justionadvocaten.nl. Wij zullen het boekje dan aan u toesturen.

Wij zijn een middelgroot advocatenkantoor met vestigingen in Middelburg en Rotterdam. Wij zijn werkzaam voor ondernemingen/instellingen en (semi)overheden maar ook voor particulieren.

JUSTION ADVOCATEN: KWALITEIT EN SERVICE

Wij streven in al onze werkzaamheden naar kwaliteit en service. Kwaliteit en service loopt als een rode draad door onze bedrijfsvoering. Ons onderscheiden in kwaliteit en service is voor ons te allen tijde een topprioriteit.

JUSTION ADVOCATEN: INVESTEREN IN RELATIES

Wij streven naar echte relaties met onze cliŽnten. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in relaties met onze cliŽnten ons in staat stelt om de belangen van onze cliŽnten beter te behartigen. Ons onderscheiden in de tijd en aandacht die wij aan onze cliŽnten bieden is voor ons te allen tijde een topprioriteit.